Vĩ Độ Bắc 23°26’ (北纬23°26’) - en

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Yòuguò yījì shíjiān lún tì bùzhī píjuàn
sòng nǐ yīpiàn cáng zài wǒ yǎn lǐ de qíngtiān
liù yuè dì hǎilàng duījī shéi de sīniàn
hǎi de duì'àn cǐkè huòxǔ dàxuě màntiān
hái hǎo wǒmen yǒngyǒuzhe tóngyàng de zhòuyè
dīdā de miǎozhēn lùguò shéi de shíjiān
wǒ xiāngxìn huì yǒu yītiān nǎ yītiān
nǐ jīngguò wǒ de shìjiè
jiù xiàng yángguāng zài yīcì jiàngluò dào běi huíguīxiàn
duì nǐ de ài zài língxià yījiù yàoyǎn
bīng miàn rónghuà de jièxiàn shì nǐ huílái de qíxiàn
nǐ shì yì wàn lǐ yínhé yěshì wǒ
kěwàng bēnfù de jiāngjiè
nǐ shì xīntiào shì kōngqì péibànzhe wǒ de yīqiè
nǐ shì nuǎn fēng shì wǒ xīnzhōng de rì yuè
shì wǒ niǎnzhuǎn fǎn cè de měi gè shēnyè
hǎi de duì'àn cǐkè huòxǔ dàxuě màntiān
hái hǎo wǒmen yǒngyǒuzhe tóngyàng de zhòuyè
dīdā de miǎozhēn lùguò shéi de shíjiān
wǒ xiāngxìn huì yǒu yītiān nǎ yītiān
nǐ jīngguò wǒ de shìjiè
jiù xiàng yángguāng zài yīcì jiàngluò dào běi huíguīxiàn
duì nǐ de ài zài língxià yījiù yàoyǎn
bīng miàn rónghuà de jièxiàn shì nǐ huílái de qíxiàn
nǐ shì yì wàn lǐ yínhé yěshì wǒ
kěwàng bēnfù de jiāngjiè
nǐ shì xīntiào shì kōngqì péibànzhe wǒ de yīqiè
nǐ shì nuǎn fēng shì wǒ xīnzhōng de rì yuè
shì wǒ niǎnzhuǎnfǎncè de měi gè shēnyè
wǒ xiāngxìn huì yǒu yītiān nǎ yītiān
nǐ jīngguò wǒ de shìjiè
jiù xiàng yángguāng zài yī cì jiàngluò dào běi huíguīxiàn
duì nǐ de ài zài língxià yījiù yàoyǎn
bīng miàn rónghuà de jièxiàn shì nǐ huílái de qíxiàn
nǐ shì yì wàn lǐ yínhé yěshì wǒ
kěwàng bēnfù de jiāngjiè
nǐ shì xīntiào shì kōngqì péibànzhe wǒ de yīqiè
nǐ shì nuǎn fēng shì wǒ xīnzhōng de rì yuè
shì wǒ niǎnzhuǎnfǎncè de měi gè shēnyè
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vĩ Độ Bắc 23°26’ (北纬23°26’)

về máy:

Thêm bài hát Vĩ Độ Bắc 23°26’ (北纬23°26’) vào danh sách Playlist

Bài hát của en
Xem tất cả
Video của en
Xem tất cả
;