Why. - La Chi Hào

headset 54  cloud_download 8

Why.

Đóng góp: maximus

Zhěnggè shìjiè jiù zài zhè yīkè jìngzhǐ
Yōuyù de nánhái chōngmǎn tā de xīnshì
Gūdān de yèwǎn xiàng shì wèi tā dìngzhì
Zhàn zài yuèguāng xià péizhe tā de yǐngzi
Wèishéme yào zhèyàng zuò tell me why
Zài tā zuì xūyào nǐ de shíhòu líkāi
Tā yǐjīng wèi nǐ fàngqìle zhěnggè wèilái
Dāng nǐ zhēn de xiǎngqǐ tā què yǐ bùzài baby
Bùdìng wàimài yě bù kàn duǎnxìn shīqù de dì jǐ tiān cáinéng gǎnyìng
Méiliǎo zhuàngtài yě méiliǎo fǎnyìng yīgè rén zài fángjiān zìjǐ ruǎnjìn
Jíbiàn nǐ bùzài hòu yě hé nǐ dòuqì
Xiàng shì cháng'é zǎo jiù diū xià de hòuyì
Nèixīn de yíwèn zhǐyǒu nǐ néng tell me
Wǒmen dào zuìhòu jiùjìng shéi shòuyì
Wǒ yǐjīng jùjuéle suǒyǒu de rén shì yīnwèi wǒ shòu gòule liúyán hé fēiyǔ
Yě bùshì wǒ hái zài wúwèi de děng wǒ méi fǎ duì biérén xiàng céngjīng nàme duì nǐ
Wǒ xiāngxìn yōuxiù de nǐ kěndìng huì zài wèilái yù dào bǐ wǒ gèng hǎo dì nà yīgè
Guānyú wǒmen de huíyì shí nián hòu de jīntiān nǐ yīdìng bù huì jìdé
Shīqù yīgè rén duōme tòngxīn de gǎnshòu
Nǐ wúqíng de bǎ wǒ cóng nǐ de shìjiè gǎn zǒu
Tell me why girl
Wǒ húnshēn shang xià dōu shì shāngkǒu
Zhěnggè shìjiè jiù zài zhè yīkè jìngzhǐ
Yōuyù de nánhái chōngmǎn tā de xīnshì
Gūdān de yèwǎn xiàng shì wèi tā dìngzhì
Zhàn zài yuèguāng xià péizhe tā de yǐngzi
Wèishéme yào zhèyàng zuò tell me why
Zài tā zuì xūyào nǐ de shíhòu líkāi
Tā yǐjīng wèi nǐ fàngqìle zhěnggè wèilái
Dāng nǐ zhēn de xiǎngqǐ tā què yǐ bùzài baby

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Why. về máy:

Thêm bài hát Why. vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment