Yêu Em Không Thể Đi Đến Cuối Cùng (亲爱的不能到最后) - Vương Hân Thần

Restrict Content

Yêu Em Không Thể Đi Đến Cuối Cùng (亲爱的不能到最后)

Đóng góp: danjustince
qīn ài de bù néng dào zuì hòu
dào shì jiè jìn tóu
bù néng gēn wǒ yī qǐ zǒu
nǐ bù shǔ yú wǒ
wǒ bù zài nǐ yào hǎo hǎo shēng huó
bù zhǔn zài xiǎng wǒ
kě shì huán xiǎng zài nǐ zuǒ yòu
guài wǒ tài nuò ruò
cóng lái méi xiǎng guò ràng wǒ mén zì yóu
méi zhēng chǎo yě méi zhē mó
nǐ zēng shì wǒ de bù huì lí kāi wǒ
ràng nǐ wěi qū de tài duō
yǐ hòu de nǐ wǒ zǒu bù tóng de lù
zhēn cáng zhuó nà fèn kuài lè
pà xī wàng là kōng suǒ yǐ cái shǎn duǒ
nǐ chéng quán wǒ ér xuǎn zé
ǒu ěr huì jué dé zì jǐ hǎo là mò
chōu bù chū nǐ de shí kōng
xīn dòng hé xīn tòng chí xù huán rào zhuó
yú nǐ wǒ de suǒ yǒu
bù gān xīn chéng rèn zì jǐ hòu huǐ zhuó
tài duō huà bù néng shuō
qīn ài de qīn ài de
hǎo xiǎng wǒ mén zhòng xīn lái guò
qīn ài de bù néng dào zuì hòu
dào shì jiè jìn tóu
bù néng gēn wǒ yī qǐ zǒu
nǐ bù shǔ yú wǒ
wǒ bù zài nǐ yào hǎo hǎo shēng huó
bù zhǔn zài xiǎng wǒ
kě shì huán xiǎng zài nǐ zuǒ yòu
guài wǒ tài nuò ruò
cóng lái méi xiǎng guò ràng wǒ mén zì yóu
méi zhēng chǎo yě méi zhē mó
nǐ zēng péi zhuó wǒ bù huì lí kāi wǒ
ràng nǐ wěi qū de tài duō
yǐ hòu de nǐ wǒ zǒu bù tóng de lù
zhēn cáng zhuó nà fèn kuài lè
pà xī wàng là kōng suǒ yǐ cái shǎn duǒ
nǐ chéng quán wǒ ér xuǎn zé
ǒu ěr huì jué dé zì jǐ hǎo là mò
chōu bù chū nǐ de shí kōng
xīn dòng hé xīn tòng chí xù huán rào zhuó
yú nǐ wǒ de suǒ yǒu
bù gān xīn chéng rèn zì jǐ hòu huǐ zhuó
tài duō huà bù néng shuō
qīn ài de qīn ài de
hǎo xiǎng wǒ mén zhòng xīn lái guò
qīn ài de bù néng dào zuì hòu
dào shì jiè jìn tóu
bù néng gēn wǒ yī qǐ zǒu
nǐ bù shǔ yú wǒ
wǒ bù zài nǐ yào hǎo hǎo shēng huó
bù zhǔn zài xiǎng wǒ
kě shì huán xiǎng zài nǐ zuǒ yòu
guài wǒ tài nuò ruò
qīn ài de bù néng dào zuì hòu
dào shì jiè jìn tóu
bù néng gēn wǒ yī qǐ zǒu
nǐ bù shǔ yú wǒ
wǒ bù zài nǐ yào hǎo hǎo shēng huó
bù zhǔn zài xiǎng wǒ
kě shì huán xiǎng zài nǐ zuǒ yòu
guài wǒ tài nuò ruò
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Yêu Em Không Thể Đi Đến Cuối Cùng (亲爱的不能到最后)

về máy:

Thêm bài hát Yêu Em Không Thể Đi Đến Cuối Cùng (亲爱的不能到最后) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Hân Thần
Xem tất cả
Video của Vương Hân Thần
Xem tất cả
;