Chung Quy Cũng Tan (终散) - Nguyệt Trần

Restrict Content

Chung Quy Cũng Tan (终散)

Đóng góp: danjustince
wǒ huì màn màn bào zhuó yí hàn zǒu yuǎn
wǒ huì zǒu chū shǔ yú nǐ de shì jiè
wǒ huì wàng jì nǐ de nuò yán
wàng jì wǒ mén yī qǐ xiě xià de
tiān qíng xià yǔ méi yǒu duì cuò
ài dé tài shēn mí shī zì wǒ
fǎn fāng xiàng háng zǒu zhōng jiū huì cuò guò
yě xǔ zǎo jiù gāi fàng shǒu
shuí bǐ shuí de yí hàn gēng duō
bié zài huí tóu ràng zì jǐ shòu zhē mó
wǒ huì yuǎn zǒu fàng xià zhí zhuó
zhōng jiū huán shì wǒ gěi de ài tài duō
wǒ huì màn màn bào zhuó yí hàn zǒu yuǎn
wǒ huì zǒu chū shǔ yú nǐ de shì jiè
wǒ huì wàng jì nǐ de nuò yán
wàng jì wǒ mén yī qǐ xiě xià de cóng qián
wǒ huì dài zhuó shī wàng xiàng nǐ gào bié
wǒ huì zhǎo huí shǔ yú wǒ de shì jiè
bié zài huí tóu tiào wàng zhuó cóng qián
guò qī de ài zài yě jīng bù qǐ kǎo yàn
shuí bǐ shuí de yí hàn gēng duō
bié zài huí tóu ràng zì jǐ shòu zhē mó
wǒ huì yuǎn zǒu fàng xià zhí zhuó
zhōng jiū huán shì wǒ gěi de ài tài duō
wǒ huì màn màn bào zhuó yí hàn zǒu yuǎn
wǒ huì zǒu chū shǔ yú nǐ de shì jiè
wǒ huì wàng jì nǐ de nuò yán
wàng jì wǒ mén yī qǐ xiě xià de cóng qián
wǒ huì dài zhuó shī wàng xiàng nǐ gào bié
wǒ huì zhǎo huí shǔ yú wǒ de shì jiè
bié zài huí tóu tiào wàng zhuó cóng qián
guò qī de ài zài yě jīng bù qǐ kǎo yàn
huí yì kāi shǐ màn yán qiē bù duàn de cóng qián
yī diǎn yī diǎn cì rù wǒ xīn jiān
yǒng yuǎn bù néng zài huí dào cóng qián
màn màn bào zhuó yí hàn zǒu yuǎn
zǒu chū shǔ yú nǐ de shì jiè
wàng jì nǐ de nuò yán
wàng jì wǒ mén yī qǐ xiě xià de cóng qián
dài zhuó shī wàng xiàng nǐ gào bié
zhǎo huí shǔ yú wǒ de shì jiè
bié zài huí tóu tiào wàng zhuó cóng qián
guò qī de ài zài yě jīng bù qǐ kǎo yàn
bié zài huí tóu tiào wàng zhuó cóng qián
guò qī de ài zài yě jīng bù qǐ kǎo yàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chung Quy Cũng Tan (终散)

về máy:

Thêm bài hát Chung Quy Cũng Tan (终散) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
;