Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) - Vương Hân Thần ; Tô Tinh Tiệp

Khứ Niên Hoa Khai (去年花开)

Đóng góp: danjustince
qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái
nǐ shuō wǒ mén xīng zuò bù pèi hǎo xiàng bù shì hé
nǐ shì xuǎn zé xiāng xìn shàng dì huán shì xiāng xìn wǒ
jiù suàn wǒ mén zuì hòu zhēn de zhēn de méi jié guǒ
kě shì shēng mìng yě huì huà chéng pào mò
nǐ shuō zēng jīng zuì měi hǎo de huàn xiǎng jià gěi wǒ
kě què wú néng wéi lì kàn zhuó nǐ hé wǒ cuò guò
nǐ de yī zì yī jù wǒ xiàn zài huán shōu cáng zhuó
fēn shǒu zhī hòu què méi zài lián luò
qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái
kě ài shī qù bù huì zhòng lái
xiàng xuě yī yàng chún bái
què zhī shèng xià chén āi
dāng ài zhú jiàn biàn dé shī tài
xiàng duì méi guī piān ài
què zhī shèng bǐ cǐ biàn tǐ lín shāng de děng dài
zēng jīng de nà xiē piàn duàn wǒ dū méi gǎn huí xiǎng guò
tiān kōng de zhàn lán bù dài biǎo wǒ nèi xīn duō liáo kuò
shī qù de ài zěn me néng gòu zài zhòng lái
bù shì yīn wéi ài wǒ zěn me huì biàn dé shī tài
yè wǎn de yān huā duō xuàn lì duō cuǐ càn
kě zhōng jiū huán shì huì zài hēi yè lǐ xiāo sàn
xǐng bù lái de mèng cóng chén mò biàn dào tòng
mí shī huàn jìng zài qīng kōng xiào róng zhú jiàn biàn shī kòng
qù nián de huā kāi
nǐ dài zhuó dōng jì lí kāi
xiàng xīn suì dī là chuāng tái
wǒ mén yí shī le wèi lái
tiān kōng de yún cǎi
sī niàn zài qiān lǐ zhī wài
chù mō bù dào de cán hái
wǒ qíng yuàn bù yào xǐng lái
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Khứ Niên Hoa Khai (去年花开)

về máy:

Thêm bài hát Khứ Niên Hoa Khai (去年花开) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Hân Thần ; Tô Tinh Tiệp
Xem tất cả
Video của Vương Hân Thần ; Tô Tinh Tiệp
Xem tất cả
;