Cô Bé Lọ Lem (灰姑娘) - Trương Tử Ninh

Restrict Content
Đóng góp: satoru
灰姑娘 (粤好听•青春重置计划特别篇) - 张紫宁

灰姑娘 - 张紫宁
Cô Bé Lọ Lem (灰姑娘)
车厢中双手将礼物抱紧
chē xiāng zhōng shuāng shǒu jiāng lǐ wù bào jǐn
新装衣饰与我夜行
xīn zhuāng yī shì yǔ wǒ yè xíng
要到午夜里给你
yào dào wǔ yè lǐ gěi nǐ
一刻惊喜的深吻
yī kè jīng xǐ de shēn wěn
很想相拥祝福你大一岁
hěn xiǎng xiāng yōng zhù fú nǐ dà yī suì
前来你的小小堡垒
qián lái nǐ de xiǎo xiǎo bǎo lěi
却发现她也带着你心爱玩具
què fā xiàn tā yě dài zhuó nǐ xīn ài wán jù
我仿佛玻璃鞋尽碎
wǒ fǎng fó bō lí xié jìn suì
一点点玻璃铺于心里
yī diǎn diǎn bō lí pū yú xīn lǐ
你花一分钟想出一句
nǐ huā yī fēn zhōng xiǎng chū yī jù
笑说我会满意你新居
xiào shuō wǒ huì mǎn yì nǐ xīn jū
尽情愚弄我吧
jìn qíng yú nòng wǒ bā
我自行回家没有眼泪要留下
wǒ zì xíng huí jiā méi yǒu yǎn lèi yào liú xià
不要忘记
bù yào wàng jì
我不会是个笑话
wǒ bù huì shì gè xiào huà
尽情愉快吧
jìn qíng yú kuài bā
但愿凭残忍代价
dàn yuàn píng cán rěn dài jià
来年将生命美丽升华
lái nián jiāng shēng mìng měi lì shēng huá
若忘掉你
ruò wàng diào nǐ
感觉很差
gǎn jué hěn chà
让这灰姑娘被丑化
ràng zhè huī gū niáng bèi chǒu huà
车长声音通知尾站到此
chē cháng shēng yīn tōng zhī wěi zhàn dào cǐ
钟声响起正午夜时
zhōng shēng xiǎng qǐ zhèng wǔ yè shí
似要替下葬的爱
sì yào tì xià zàng de ài
加添悲哀的色彩
jiā tiān bēi āi de sè cǎi
很想一生花光气力相爱
hěn xiǎng yī shēng huā guāng qì lì xiāng ài
难逃最终输得慷慨
nán táo zuì zhōng shū dé kāng kǎi
我发誓不会困在最善变的海
wǒ fā shì bù huì kùn zài zuì shàn biàn de hǎi
尽情愚弄我吧
jìn qíng yú nòng wǒ bā
我自行回家没有眼泪要留下
wǒ zì xíng huí jiā méi yǒu yǎn lèi yào liú xià
不要忘记
bù yào wàng jì
我不会是个笑话
wǒ bù huì shì gè xiào huà
尽情愉快吧
jìn qíng yú kuài bā
但愿凭残忍代价
dàn yuàn píng cán rěn dài jià
来年将生命美丽升华
lái nián jiāng shēng mìng měi lì shēng huá
别来问我一切好吗
bié lái wèn wǒ yī qiē hǎo má
让这灰姑娘被丑化
ràng zhè huī gū niáng bèi chǒu huà
你得不到一切
nǐ dé bù dào yī qiē
别在某天妄想如过去美丽
bié zài mǒu tiān wàng xiǎng rú guò qù měi lì
我那会是公主
wǒ nà huì shì gōng zhǔ
没有羽扇但我高贵
méi yǒu yǔ shàn dàn wǒ gāo guì
尽情愚弄我吧
jìn qíng yú nòng wǒ bā
我自行回家没有眼泪要留下
wǒ zì xíng huí jiā méi yǒu yǎn lèi yào liú xià
不要忘记
bù yào wàng jì
我不会是个笑话
wǒ bù huì shì gè xiào huà
尽情愉快吧
jìn qíng yú kuài bā
但愿凭残忍代价
dàn yuàn píng cán rěn dài jià
来年将生命美丽升华
lái nián jiāng shēng mìng měi lì shēng huá
若仇恨你 感觉很差
ruò chóu hèn nǐ gǎn jué hěn chà
无奈这灰姑娘绝不怕
wú nài zhè huī gū niáng jué bù pà
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cô Bé Lọ Lem (灰姑娘)

về máy:

Thêm bài hát Cô Bé Lọ Lem (灰姑娘) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trương Tử Ninh
Xem tất cả
Video của Trương Tử Ninh
Xem tất cả
;