Yên Vị (烟味) - Mộc Tử Dương

Yên Vị (烟味)

Đóng góp: danjustince
zhè wū yún mì bù zài pái huái
nà yīn chén de yuǎn fāng kāi shǐ dǎ léi
dà yǔ tòng kuài de fěn suì
nà xiē fù miàn qíng xù yī bǎ huǒ xiāo miè
shuí yào bǐ shuí gān cuì
rú guǒ wǒ cuò zhí jiē xià guì
nèi xīn jiǎo là de dǎn qiè
zhōng yú yě fǔ shǒu rèn zuì
tuí fèi hùn zá zhuó yān wèi
wǒ mǎn liǎn hú zhā
zài zì dé qí lè de shì jiè
tuí fèi wǒ wēi xūn de zuì
duì jìng zǐ shǎ xiào
liǎn shàng de kuài lè hěn zhí jiē
tuí fèi zài zuì shēn de yè
yī gè rén dú chǔ
wǒ jìng rán huì ài shàng nà zhǒng gǎn jué
ān jìng de
hěn jué duì
zhè méi guī zhōng jiū huì diāo xiè
ní tǔ zài cháo xiào zhuó nà xiē lǜ yè
chūn tiān zhōng yú yě tuǒ xié
kāi shǐ zhāo zhuó sǐ wáng nà yī biān qīng xié
wǒ jiǎo xià de yǐng zǐ
cóng lái bù kěn shì zhuó xiàng shuí
fēng yǔ sǎ guò
jī tiáo jiē
wǒ yě bù shòu shuí wēi xié
tuí fèi hùn zá zhuó yān wèi
wǒ mǎn liǎn hú zhā
zài zì dé qí lè de shì jiè
tuí fèi wǒ wēi xūn de zuì
duì jìng zǐ shǎ xiào
liǎn shàng de kuài lè hěn zhí jiē
tuí fèi zài zuì shēn de yè
yī gè rén dú chǔ
wǒ jìng rán huì ài shàng nà zhǒng gǎn jué
ān jìng de
hěn jué duì
hē yī kǒu kā fēi
jì xù dǎ jī yè léi le píng tǎng wǒ jiù shuì
xí guàn zài líng luàn zhī zhōng bèi le jiě
zhuō miàn shàng hòu hòu de zhǐ xiè
wǒ kě yǐ cóng lǐ miàn zài xiě chū yī gè shì jiè
tuí fèi hùn zá zhuó yān wèi
wǒ mǎn liǎn hú zhā
zài zì dé qí lè de shì jiè
tuí fèi wǒ wēi xūn de zuì
duì jìng zǐ shǎ xiào
liǎn shàng de kuài lè hěn zhí jiē
tuí fèi zài zuì shēn de yè
yī gè rén dú chǔ
wǒ jìng rán huì ài shàng nà zhǒng gǎn jué
ān jìng de
hěn jué duì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Yên Vị (烟味)

về máy:

Thêm bài hát Yên Vị (烟味) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mộc Tử Dương
Xem tất cả
Video của Mộc Tử Dương
Xem tất cả
;