Quan Tâm Gì Hướng Gió (管什么风向) - Khí Vận Liên Minh

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
Dāng étóu yuè shì kàojìn tài yáng
Fēng yuè shì biàn dé gèng chāngkuáng
Zài jiānbǎng shǒuzhǎng
Shìtú gǎixiě mèngxiǎng de zǒuxiàng
Gāi zěnyàng cháo qù dì dìfāng
Tóu yī shù mùguāng de kuángxiǎng
Guǎn shénme fēngxiàng wàngxiǎng yòng jù làng
Gěi jiānbǎng luò shàng lèi guāng
Guǎn shénme fēngxiàng gēn ěrmó duì qiāng
Zhǐ tīng dào xīntiào gāokàng
Dāng shībài yuè shì wàngle shīwàng
Fēng yuè shì shīqùle xiāozhāng
Ràng juéjiàng jiǎozhǎng
Qù gēn dàdì zhuàng shàng hěn hěn jīzhǎng
Gāi zěnyàng ràng tòng dì dìfāng
Zhǎng yī shù zhuózhuàng fēngmáng
Guǎn shénme fēngxiàng wàngxiǎng yòng jù làng
Gěi jiānbǎng luò shàng lèi guāng
Guǎn shénme fēngxiàng gēn ěrmó duì qiāng
Zhǐ tīng dào xīntiào gāokàng
Guǎn shénme fēngxiàng wàngxiǎng yòng jù làng
Gěi jiānbǎng luò shàng lèi guāng
Guǎn shénme fēngxiàng gēn ěrmó duì qiāng
Zhǐ tīng dào xīntiào gāokàng
Jǐnguǎn chuāngwài diàn shǎn léimíng
Jiāndìng yě huì yīzhí péi xíng
Bùguǎn jù làng huòzhě zhèng huò shì fǎn
Kěndìng bùkě zǔdǎng
Wǒmen nèixīn shēn chǔ de gǎn
Wǒmen yáng qǐle fān qiánwǎng xià gè mùdì de
Táitóu tǐng xiōng wèile chuǎng dé gèng yuǎn
Jízhōng zhùyì lì
Guǎn tā kùn nàn bù kùn nàn yǒu xiōngdìmen fēndān
Ràng wǒ fàngxīn áoyóu dàhǎi
Ràng wǒ gǔ qǐ yǒngqì
Nà nà nà nà nà nà o ai o
Nà nà nà nà nà nà o ai o
Nà nà nà nà nà nà o ai o
Nà nà nà nà nà nà o ai o
Wǒ guǎn tā jīntiān shénme fēngxiàng
(xìn fēng bāoguǒzhe yītòng wēn rè)
(bù ràng nǐ de yǎnjīng zàicì qīngyì gānhé)
Jiānbǎng tā cóng méi liú xià lèi guāng
(dōngfēng jiù xiàng shì yīzuò xuěguó)
(yī kē cuǐcàn duómù dì zuànshí shǎnshuò)
Ěrmó tā tīngzhe xīntiào gāokàng
(xīfēng dàizhe dàyǔ pāngtuó)
(yíngjiē xīn de xiěyè yíngjiē xīn de màibó)
Étóu tā xiàngzhe tā de tàiyáng
(wǒmen zǒng shì dàizhe dà bǎ zhízhuó)
(wèile xià gè míngtiān wèile tiān qíngyǔguò)
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Quan Tâm Gì Hướng Gió (管什么风向)

về máy:

Thêm bài hát Quan Tâm Gì Hướng Gió (管什么风向) vào danh sách Playlist

Bài hát của Khí Vận Liên Minh
Xem tất cả
Video của Khí Vận Liên Minh
Xem tất cả
<>;