Vương Gia Nhĩ (王嘉尔) - Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ (王嘉尔)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)

17 suì de Jackson jìdé 2011
Méi xiǎng nàme duō de wǒ
Fàngxiàle yīqiè zǒuchū jiāmén
7 yuè 3 hào názhe one way ticket
Tuōzhe 3 gè xínglǐ xiāng
Nothing in my pocket zhǐyǒu yīnyuè de lǐxiǎng

Jiūjiéle hěnjiǔ
Zìjǐ shìfǒu nénggòu kèfú jiārén de dānxīn
This bet ain't got no preview
Bù shědé de bà mā
Yě kāishǐle bāng wǒ shōushí yīfú
Zhèyàng jiù zǒuchūle wǒ rénshēng lǐ xīn de yībù

Bù shùnlì de yě juéduì bù huì gēn bà mā shuō
Dāngshí zìjǐ bùgòu yōuxiù xīnlǐ duō nàn guò
Méishì bùyòng dānxīn hěn hǎobù jìmò
Zuò érzi de wǒmen kěndìng dūhuì zhème shuō
Wúlùn wǒ rén zài nǎlǐ
Jiùsuàn wǒ zǒu biàn shìjiè gèdì
Wúlùn wǒ rén zài nǎlǐ
Dōu guàzhe zhè yīqiè zài huái

Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sa)

Wǒ jìdé
Xiǎng chī jiāxiāng cài de shíhòu dǎtīng dào yīgèdìfāng
Jiàozuò jiàn dà dìtiě 2 hào xiàn de chūkǒu
Dìtú yī sōu jiēdào fùjìn zǒule yī zǒu
Jiù tīng dào shúxī de yǔyán zài nà cāntīng ménkǒu
Diǎnle yī wǎn chǎofàn
Juédé tèbié kuàilè suīrán fēicháng jiǎndān
Yě gēn āyí liáole jǐ jù wǒ chī dào yībàn
Tā qīng qīng mōle wǒ de tóu jiào wǒ bùyòng mǎidān
Zhè háizi yīgè rén zài zhèlǐ dǎpīn bù róngyì
Jiào chúfáng gěi háizi lái duō jǐ gè jiān dàn
Huí jiā de lùshàng yǎnlèi diàole xiàlái
Tiānqì hěn lěng dàn nèitiān wǒ de xīn què hěn nuǎn
Wúlùn wǒ rén zài nǎlǐ
Jiùsuàn wǒ zǒu biàn shìjiè gè dì
Wúlùn wǒ rén zài nǎlǐ
Dōu guàzhe zhè yīqiè zài huái lǐ

Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)

TEAM WANG PANTHEPACK TWD
East and West connecting all the dots culturally
TEAM WANG records bòfàng zài nǐ ěrjī lǐ
Yǎozhe cookies jiànzhèng sì gè xióngmāo zài zhè gùshì lǐ

Wǒ háishì nàgè wǒ
Táitóu sìshíwǔ dù shēng qǐ de háishì tóng yīgè mèng
Wǒ běnlái shǒu lǐ ná de jiàn biàn chéngle màikèfēng
Dào nǎlǐ dōu I say it
Jackson Wang from China cause this is my home

Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)

Zhè shì wǒ de gùshì nà nǐ de ne
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad
(Not so sad)
Lù zǒuzhe zǒuzhe qíshí méiyǒu so bad
Xíguànle guànle qíshí bù huì so sad

(Not so sad)
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vương Gia Nhĩ (王嘉尔)

về máy:

Thêm bài hát Vương Gia Nhĩ (王嘉尔) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Gia Nhĩ
Xem tất cả
Video của Vương Gia Nhĩ
Xem tất cả
;