UFO - Aioz ; BigYear Đại Niên

UFO

Đóng góp: danjustince
Aioz lín zhāo liáng :
Girl u got me crazy like UFO
cā jiān ér guò qī wàng nǐ huì huí tóu
kùn zài nǐ de shā mò wǒ like camel
All love songs for u

Girl u got me crazy like UFO
cā jiān ér guò qī wàng nǐ huì huí tóu
kùn zài nǐ de shā mò wǒ like camel
All love songs for u

nà tiān cā jiān ér guò
bào qiàn wǒ xiǎng tài duō
méi yǒu bǎ nǐ zhuā jǐn
tài duō dé huà huán méi shuō
lí kāi nǐ bù tíng de duò là
qián fāng chū xiàn le tài duō de cuò zhē
xìn rèn bù tíng de bèi wǒ mén huī huò
zhī shèng xià bèi qiú jīn de wǒ
jīn tiān shì gè Bad day dàn wǒ méi guài tiān qì
hē bēi kā fēi ràng zì jǐ qīng xǐng
wǒ duì yú nǐ shì fǒu tài guò yú duō yú
guà diào le diàn huà zài yě méi yǒu lián xì
chē shàng kàn xiàng chuāng wài de fēng jǐng
cǎi hóng duō xiàng wèi lái de chōng jǐng
zhuǎn shùn jí shì de shùn jiān
xiǎng huí dào nà gè dōng tiān
nǐ duì wǒ de gǎn jué yǐ bù zài
dào le zuì hòu zhī shèng wǒ dú bái
shēn yè huán huì shī mián xiǎng nǐ All night yeye~
All night
UFO yǐ lí kāi
liú gěi wǒ yī shēn shāng hài
Wooo~

Girl u got me crazy like UFO
cā jiān ér guò qī wàng nǐ huì huí tóu
kùn zài nǐ de shā mò wǒ like camel
All love songs for u

BigYear dà nián :
jiù dāng chéng diàn yǐng zhōng biǎo yǎn de xì
xiā le tā méi bì yào zài jì xù dāng zhēn
xīn xiān gǎn zhī wài de quán dū shì pì
tài rèn zhēn tài chī qíng kěn dìng huì shāng shēn
méi bàn fǎ yīn wéi wǒ shuǐ píng zuò
jiù lián wǒ zì jǐ dū qí guài
yǐ qián wǒ cóng bù xìn xīng zuò
kě zuì jìn jiǎo qíng de lì hài
wǒ zǒng shì piàn zì jǐ gēn běn bù ài nǐ
kǒu tóu shuō gēn běn bù ài nǐ
kě shì nǐ zěn me huì bù zhī dào jiū jìng wǒ dào dǐ yǒu duō me de ài nǐ
gǎn qíng nán dào shì hù xiāng de wán nòng
xiān kāi xīn hòu zài gǎn shòu dào tòng
hù xiāng yòu liú xià le yīn yǐng
zhè guǐ dōng xī méi rén gǎn pèng

she said she love me but is that not true..
tā lí kāi de shí hòu yǒu diǎn cāng cù
wǒ zhī xiǎng bǎ nǐ de xīn gěi liú zhù
wow
zhè gǎn jué yǐ jīng wú fǎ táo bì

Girl u got me crazy like UFO
cā jiān ér guò qī wàng nǐ huì huí tóu
kùn zài nǐ de shā mò wǒ like camel
All love songs for u
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát UFO

về máy:

Thêm bài hát UFO vào danh sách Playlist

Bài hát của Aioz ; BigYear Đại Niên
Xem tất cả
Video của Aioz ; BigYear Đại Niên
Xem tất cả
;