Tự Làm Tự Chịu (自作自受) - Mộng Hàm

Tự Làm Tự Chịu (自作自受)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Qīnshū zǒng huì yǒu fèn
Chà xiē zīgé guòwèn
Yǐngzi zěn huì bào jǐn
Rén yīnggāi ān shǒu běn fēn
Duō xiǎng fēn dào nǐ de yī wěn
Rútóng xiàohuà tiānzhēn
Duō kěxiào yīgè nǚrén
Xiǎng zǒu piān yàoqiáng rěn
Liú dī gūdān wǒ yīgè bàohàn
Ér jíshǐ yī děng děngdào zài děng
Wúshēng kūqì duōme bèn
Wàngzhe shì nǐ ài shàng duōshǎo biérén
Shì fánhuā zhān shēn wúshù wěn hén
Nǐ duì wǒ méi cèyǐn
Wú huǐ de àizhe nǐ nǐ què dāng wǒ péngyǒu
Ràng wǒ hèn wǒ xiàng gè xiǎochǒu
Zhǐ kě duì nǐ xiànshēn bùkě suǒ qiú
Wú fèn méi míng yì yào jiēshòu
Qiú nǐ yì àizhe wǒ miǎománg shì xūgòu
Píngkōng zhuō bù dào nǐ de shǒu
Rú qiútú jìmò shì zìzuòzìshòu
Jiūchán bùxiū
Xiǎng zǒu piān yàoqiáng rěn
Liú dī gūdān wǒ yīgè bàohàn
Ér jíshǐ yī děng děngdào zài děng
Wúshēng kūqì duōme bèn
Wàngzhe shì nǐ ài shàng duōshǎo biérén
Shì fánhuā zhān shēn wúshù wěn hén
Nǐ duì wǒ méi cèyǐn
Wú huǐ de àizhe nǐ nǐ què dāng wǒ péngyǒu
Ràng wǒ hèn wǒ xiàng gè xiǎochǒu
Zhǐ kě duì nǐ xiànshēn bùkě suǒ qiú
Wú fèn méi míng yì yào jiēshòu
Qiú nǐ yì àizhe wǒ miǎománg shì xūgòu
Píngkōng zhuō bù dào nǐ de shǒu
Rú qiútú jìmò shì zìzuòzìshòu
Jiūchán bùxiū
Wú huǐ de àizhe nǐ nǐ què dāng wǒ péngyǒu
Ràng wǒ hèn wǒ xiàng gè xiǎochǒu
Zhǐ kě duì nǐ xiànshēn bùkě suǒ qiú
Wú fèn méi míng yì yào jiēshòu
Qiú nǐ yì àizhe wǒ miǎománg shì xūgòu
Píngkōng zhuō bù dào nǐ de shǒu
Rú qiútú jìmò shì zìzuòzìshòu
Jiūchán bùxiū
Shǐzhōng yěshì zìzuòzìshòu
Dédào shì shāngkǒu
Shǐzhōng yěshì zìzuòzìshòu
Xīnlǐ zài tòng wèi xiū
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tự Làm Tự Chịu (自作自受)

về máy:

Thêm bài hát Tự Làm Tự Chịu (自作自受) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mộng Hàm
Xem tất cả
Video của Mộng Hàm
Xem tất cả
;