Thanh Phong (青锋) - SING Nữ Đoàn

Thanh Phong (青锋)

Đóng góp: danjustince
zhōng yǐng :
jiāng hú yī mèng rù yǎn bō
zì xīn shàng xiàng yún tiān
chūn fēng hào dàng duō shǎo nián
qiān gǔ zài tái yǎn jiān
lín jiā huì :
yī shǎng fēng qǐ líng lóng shān chuān
pāo què jiù shī piān
jīn zhāo wǒ
wǎn yún xiù zài tí jiàn
xǔ shī yīn :
kàn tiān dì nán yǔ běi
wǒ zòng shēn zài làng jiān
nǎ lǐ guǎn qún piān fēi
piān yào xiá zì bǐ jiān
xǔ shī yīn / lín jiā huì / zhōng yǐng :
shì jiān shù fù bù zhù xīn de rè liè
zhōng yǐng / yǐn wàn ruǐ :
qiān shān fēng yǔ
wǒ chū qiào yǒu qīng fēng
jiàn dǐ fēng huá
lái qù rú jīng hóng
qīng shān kuài mǎ
ēn chóu yòu hé shí fù yuē zhòng féng
xǔ shī yīn / lín jiā huì / mǎ xuě jiāo :
jiāng hú fēng yuè
ài hèn yǒu shuí dú dǒng
chūn sè zhǎn jìn
xiāng sī yě fān yǒng
zǒu biàn hóng chén
dài jiàn yǐng zhào wǒ cùn xīn yǔ gòng
yǐn wàn ruǐ :
jiāng hú yī mèng rù yǎn bō
zì xīn shàng xiàng yún tiān
chūn fēng hào dàng duō shǎo nián
qiān gǔ zài tái yǎn jiān
mǎ xuě jiāo :
yī shǎng fēng qǐ líng lóng shān chuān
pāo què jiù shī piān
jīn zhāo wǒ
wǎn yún xiù zài tí jiàn
xǔ shī yīn :
kàn tiān dì nán yǔ běi
wǒ zòng shēn zài làng jiān
nǎ lǐ guǎn qún piān fēi
piān yào xiá zì bǐ jiān
lín jiā huì / mǎ xuě jiāo / yǐn wàn ruǐ :
shì jiān shù fù bù zhù xīn de rè liè
zhōng yǐng / yǐn wàn ruǐ :
qiān shān fēng yǔ
wǒ chū qiào yǒu qīng fēng
jiàn dǐ fēng huá
lái qù rú jīng hóng
qīng shān kuài mǎ
ēn chóu yòu hé shí fù yuē zhòng féng
xǔ shī yīn / lín jiā huì / mǎ xuě jiāo :
jiāng hú fēng yuè
ài hèn yǒu shuí dú dǒng
chūn sè zhǎn jìn
xiāng sī yě fān yǒng
zǒu biàn hóng chén
dài jiàn yǐng zhào wǒ cùn xīn yǔ gòng
zhōng yǐng :
qiān shān fēng yǔ
wǒ chū qiào yǒu qīng fēng
hé :
jié bàn zǒu guò
shān hǎi yòu jī zhòng
bài huì xiá kè
yī shēn lěi là fēng gǔ sì cháng sōng
jiāng hú fēng yuè
ài hèn yǒu shuí dú dǒng
zhī jǐ suì mù
chà nà de xīn dòng
tóng guī tiān yá
dài jiàn yǐng zhào wǒ cùn xīn yǔ gòng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thanh Phong (青锋)

về máy:

Thêm bài hát Thanh Phong (青锋) vào danh sách Playlist

Bài hát của SING Nữ Đoàn
Xem tất cả
Video của SING Nữ Đoàn
Xem tất cả
;