Thần Thoại Của Hồ Ly (狐狸的童话) - Santa_SA; Mã Dã _Crabbit

Thần Thoại Của Hồ Ly (狐狸的童话)

Đóng góp: danjustince
dōng tiān de jì yì xiǎo xiàng lǐ miàn chuī guò wǎn fēng
xīn lǐ de mì mì yào yòng tóng huà qù zuò huǎn chōng
mó fǎ de shì jiè zhēn de cún zài qì chē bèi bái mǎ tì dài
zuì měi lì de mèng bù yīng gāi cún zài bié rén kǒu zhōng
wǒ huán shì yǐ qián yī yàng wú fǎ cháng dà de yòu zhì
wǒ huán shì yǐ qián yī yàng xǐ huān chéng bǎo hé qí shì
wǒ huán shì yǐ qián yī yàng bǎ mèng xiǎng dāng zuò qí zhì
wǒ huán shì yǐ qián yī yàng xīn lǐ dū shì qí miào de wén zì
yòng shēng huó de jīng lì xiě yī běn gù shì shū
yǒu xiǎo hóng mào de sēn lín táng guǒ zuò de xiǎo wū
wǒ bù gān xīn yǔ nǐ zhī zuò pǔ tōng péng yǒu
hēi wǒ de gōng zhǔ qǐng ràng tóng huà jiāng nǐ shǒu hù

dōng tiān de jì yì xiǎo xiàng lǐ miàn chuī guò wǎn fēng
xīn lǐ de mì mì yào yòng tóng huà qù zuò huǎn chōng
mó fǎ de shì jiè zhēn de cún zài qì chē bèi bái mǎ tì dài
zuì měi lì de mèng bù yīng gāi cún zài bié rén kǒu zhōng
wǒ yǐ jīng bù yī yàng le kāi shǐ xué huì qù cháng dà
méi yǒu chéng bǎo hé qí shì nà yě bù huì zài hài pà
shǒu hù mèng xiǎng de qí zhì pī shàng kuī jiǎ qí bái mǎ
xīn lǐ nà qí miào de wén zì tā xiāo shī biàn chéng le tóng huà
wǒ mén yòng shēng huó de jīng lì xiě běn gù shì shū
mén hòu de shì jiè shì shǔ yú nǐ de táng guǒ wū
jiā diǎn mó fǎ bā nǔ lì guò nà jiù bù suàn shū
yóu guō lǐ āo de tāng yào zhī yào wēi xiào bù yào kū
bǎ shì jiān zuì měi hǎo de shì dū zhuāng jìn wǎn fēng
yī zhěng tiān de hǎo xīn qíng quán dū fàng jìn wǎn zhōng
dìng xià de yuē dìng qù zhuī bā nà jiù wǎng qián chōng
huì chéng gōng de zú jì huì biàn bù nán běi xī dōng
chéng wéi zuì xiǎng chéng wéi de rén zuò zuì xiǎng wán chéng de shì
gōng chéng míng jiù yī dìng néng yào qù xiě zuì měi de zì
nà jiù jiā yóu bā bié pà shū le jī cì
nà jiù jiā yóu bā bié pà shū le jī cì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thần Thoại Của Hồ Ly (狐狸的童话)

về máy:

Thêm bài hát Thần Thoại Của Hồ Ly (狐狸的童话) vào danh sách Playlist

Bài hát của Santa_SA; Mã Dã _Crabbit
Xem tất cả
Video của Santa_SA; Mã Dã _Crabbit
Xem tất cả
;