Tan Chảy Vào Mùa Hè Thứ Năm (融化的第五个夏天) - Song Sênh

Tan Chảy Vào Mùa Hè Thứ Năm (融化的第五个夏天)

Đóng góp: danjustince
wǒ shì zhuǎn shēn bèi fēng chuī qǐ de qún bǎi
nǐ shì shuāi suì le zhēng fā de jiě yào
wǒ mén tiāo xuǎn de huā yīn wéi quē shǎo yǎng liào
zài zuì xiān yàn de shí hòu sǐ diào
yǒu méi yǒu xià tiān de yǐn liào
bù yòng tài tián de jiě kě jiù hǎo
xiàng nǐ zài tài yáng xià de xiào
suī rán zhòu zhuó méi máo
zú yǐ dài biǎo quán bù měi hǎo
tīng dào chè tuì de hào jiǎo táo bì de xìn hào
bǎ hóng de lán de hǎo kàn de yán sè quán dū xǐ diào
bèi guāng juàn gù zhuó de yún zhèng xiǎng shòu zhuó shǎn yào
tài yáng dū zǒu le huán lái bù jí shōu
yǎn jiǎo de xiào
wǒ mén zhěng lǐ yī qǐ chéng guò de bā shì chē piào
wǒ mén shù zhuó lǚ háng de mù biāo
suī rán tàn zhào dēng bù gòu liàng dì tú yě quē le jiǎo
mō zhuó hēi yě néng bǎ yóu jì xiě hǎo
tīng dào chè tuì de hào jiǎo táo bì de xìn hào
bǎ hóng de lán de hǎo kàn de yán sè quán dū xǐ diào
bèi guāng juàn gù zhuó de yún zhèng xiǎng shòu zhuó shǎn yào
tài yáng dū zǒu le huán lái bù jí shōu
yǎn jiǎo de xiào
wǒ mén zhěng lǐ yī qǐ chéng guò de bā shì chē piào
wǒ mén shù zhuó lǚ háng de mù biāo
suī rán tàn zhào dēng bù gòu liàng dì tú yě quē le jiǎo
mō zhuó hēi yě néng bǎ yóu jì xiě hǎo
wǒ mén zì jià yóu de chē zài xuě dǐng rán shāo
wǒ mén hù xiāng diū diào le
wéi bǐ cǐ chuàng zuò de fú hào
míng míng jié jú bù xiàng xiǎng xiàng nà me hǎo
huán shì yī huí yì qǐ jiù xiào
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tan Chảy Vào Mùa Hè Thứ Năm (融化的第五个夏天)

về máy:

Thêm bài hát Tan Chảy Vào Mùa Hè Thứ Năm (融化的第五个夏天) vào danh sách Playlist

Bài hát của Song Sênh
Xem tất cả
Video của Song Sênh
Xem tất cả
;