Số Đuôi 6208 (尾号6208) - Nghiêm Hạo Tường

Số Đuôi 6208 (尾号6208)

Đóng góp: danjustince
Xiàn zài nǐ guò dé zěn yàng
Cháng dài zài shén me dì fāng
Rú guǒ xiǎng zhǎo gè rén shuō huà
Wěi hào 6208
Tài jiǔ méi lián xì le
Qíng xù bèi yā yì zhuó dū zǒu sàn le
Wěi hào 6208
Yuè lái yuè mò shēng le yě xǔ dū mò rèn le
Jì dé zhè gè wěi hào 6208
Kě néng dū wàng jì le hòu lái de wǒ mén a
Quán dū yí wàng
Zuì jìn nǐ guò dé zěn yàng
Fā xíng nǐ yǒu méi yǒu xīn de biàn huà
Xiōng dì zǎo bù lián xì le jī běn shàng
Ná zài shǒu lǐ bō bù chū de diàn huà
Kàn guò de shì jiè bēi
Zài huí yì lǐ bù duàn zhòng yǎn fǎn fù chū xiàn
Liáo guò de qiú xīng
Yě zǒu dào le zhí yè de zhōng diǎn wǎng shì rú yān
Tài duō xiǎng fǎ
Hé jì yì zhōng de yàng zǐ chǎn shēng piān chà
Huà miàn chuān chā
Yòu zǒu dào zēng jīng bǐ sài guò de cāo cháng
Fàng xué hòu cháng chī de huǒ guō diàn
Xiàn zài yòu bān qù nǎ lǐ
Nà shí hòu cháng qù de xiǎo mài bù
Zuì hòu biàn chéng le huà tí
Yòu guò le duō shǎo sì jì dào zuì hòu zhī shèng zì jǐ
Yì shí bù dào nà xiē kǔ nǎo
Tíng liú zài jì yì shàng
Zuì hòu zhī yǒu yí wàng
Xiàn zài nǐ guò dé zěn yàng
Cháng dài zài shén me dì fāng
Rú guǒ xiǎng zhǎo gè rén shuō huà
Wěi hào 6208
Tài jiǔ méi lián xì le
Qíng xù bèi yā yì zhuó dū zǒu sàn le
Wěi hào 6208
Yuè lái yuè mò shēng le yě xǔ dū mò rèn le
Jì dé zhè gè wěi hào 6208
Kě néng dū wàng jì le hòu lái de wǒ mén a
Quán dū yí wàng
Bì yè hòu de jì huá
Tā mén dào xiàn zài dū huán méi xiǎng guò
Zuò chū le xuǎn zé yuè zǒu yuè yuǎn le
Xiōng dì biàn dé bù zài wú huà bù shuō
Tā bǎ tā fán nǎo jì lù zài zhǐ shàng
Quán bù dū fàng jìn le niú nǎi xiāng zhōng
Shēng huó bù shì xiǎo shuō
Tā suǒ yǒu zuò de yī qiē dào zuì hòu quán dū méi yòng
Tā bù lǐ jiě
Jī nián qíng yì shùn jiān bèi xiàn shí gǎi biàn
Bù lǐ jiě
Gòng huàn nán de jīng lì bǐ bù shàng jīn liàn
Bù lǐ jiě
Tóng xué zhī jiān yǒu le zhè me duō xīn yǎn
Bù lǐ jiě tā bù lǐ jiě
Jīng lì guò bā shí yī nán zuì hòu yě gè bēn dōng xī
Dū zài shuō xiōng dì jī bàn jià zhí què bù rú kōng qì
Měi cì xuǎn zé shì fǒu dū huì dài lái yí hàn
Méi guān xì yī rán zài zhè děng dài yī gè dá àn
Xiàn zài nǐ guò dé zěn yàng
Cháng dài zài shén me dì fāng
Rú guǒ xiǎng zhǎo gè rén shuō huà
Wěi hào 6208
Tài jiǔ méi lián xì le
Qíng xù bèi yā yì zhuó dū zǒu sàn le
Wěi hào 6208
Yuè lái yuè mò shēng le yě xǔ dū mò rèn le
Jì dé zhè gè wěi hào 6208
Kě néng dū wàng jì le hòu lái de wǒ mén a
Quán dū yí wàng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Số Đuôi 6208 (尾号6208)

về máy:

Thêm bài hát Số Đuôi 6208 (尾号6208) vào danh sách Playlist

Bài hát của Nghiêm Hạo Tường
Xem tất cả
Video của Nghiêm Hạo Tường
Xem tất cả
;