Sấm Sa Hà (闯沙河) - Tiêu Ức Tình Alex

Đóng góp: danjustince
shì yè bó fēng qiáo
liǎng xiù bié yī jīn wǎn zhào
qīng zhōu zhōng hán jiāng gū yǐng nán xiāo
wǒ yǒu dí yǔ xiāo
chuī biàn èr shí sì qiáo
jiāng hú biàn shì gù rén
chǔ chǔ xū zhē yāo
háng xiá zhàng yì shì nián shǎo
dāng shí zhī dāng rèn xiāo yáo
nài hé shēn rù cǐ jú tài cǎo cǎo
shì dí shì yǒu yòu hū tú duì jī zhāo
ài hèn yī bǐ gōu xiāo
wǒ yě zēng
xǐ qù jié áo
qiān jīn sàn jìn
zhī wéi nǐ yī xiào
nà shí fēng qīng qiǎo
yī lún míng yuè xiāng zhào
biàn wù yǐ wéi cǐ shēng
nǐ wéi wǒ zuì hǎo
wǒ yě zēng
lì mǎ héng dāo
shí nián yī jué
nǎ lǐ guǎn míng zhāo
qián bèi kōng yǒu míng hào
nǎ gè bù jì liáo
tài jì liáo
wǒ yǒu dí yǔ xiāo
chuī biàn èr shí sì qiáo
jiāng hú biàn shì gù rén
chǔ chǔ xū zhē yāo
háng xiá zhàng yì shì nián shǎo
dāng shí zhī dāng rèn xiāo yáo
nài hé shēn rù cǐ jú tài cǎo cǎo
shì dí shì yǒu yòu hū tú duì jī zhāo
ài hèn yī bǐ gōu xiāo
wǒ yě zēng
xǐ qù jié áo
qiān jīn sàn jìn
zhī wéi nǐ yī xiào
nà shí fēng qīng qiǎo
yī lún míng yuè xiāng zhào
biàn wù yǐ wéi cǐ shēng
nǐ wéi wǒ zuì hǎo
wǒ yě zēng
lì mǎ héng dāo
shí nián yī jué
nǎ lǐ guǎn míng zhāo
qián bèi kōng yǒu míng hào
nǎ gè bù jì liáo
tài jì liáo
wǒ yě zēng
xǐ qù jié áo
qiān jīn sàn jìn
zhī wéi nǐ yī xiào
nà shí fēng qīng qiǎo
yī lún míng yuè xiāng zhào
biàn wù yǐ wéi cǐ shēng
nǐ wéi wǒ zuì hǎo
wǒ yě zēng
lì mǎ héng dāo
shí nián yī jué
nǎ lǐ guǎn míng zhāo
qián bèi kōng yǒu míng hào
nǎ gè bù jì liáo
tài jì liáo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Sấm Sa Hà (闯沙河)

về máy:

Thêm bài hát Sấm Sa Hà (闯沙河) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tiêu Ức Tình Alex
Xem tất cả
Video của Tiêu Ức Tình Alex
Xem tất cả
;