Mô Phỏng (模仿) - Từ Tử Vị

Mô Phỏng (模仿)

Đóng góp: danjustince
Xiàn mù tā ràng nǐ què yuè xiàng xiǎo niǎo
Yī jù huà jiù néng huàn yī duǒ wēi xiào
Nǐ zài liàn rén qián cái zhǎn lòu de yàng mào
Ràng wǒ dǒng zì jǐ dān chún shì pèi jiǎo
Tòng hèn tā ràng nǐ biàn xiāo sè lí dǎo
Fēn bù qīng fēng fān bù lái huò chí dào
Wéi nǐ zài dān xīn yě tuō bù le nǐ táo
Tài chī kuáng de rén zuì kàng jù jǐng gào
Xiǎng mó fǎng yuè guāng guǒ zài nǐ jiān shàng
Huàn xǐng nǐ è mèng zuǒ yǐ nuǎn xīn tiáo yǎng
Què mó fǎng chéng lù dēng mò mò dì shǒu wàng
Bù bèi qī dài de ān wèi gēn fèi huà yī yàng
Xiǎng mó fǎng shǔ guāng zhǐ yī gè fāng xiàng
Ràng nǐ kàn qián fāng nǎ lǐ míng mèi qíng lǎng
Què mó fǎng chéng yǐng zǐ gēn zài le shēn hòu
Zhī néng jiǎn nǐ de yǎn lèi què bù néng lǐng háng
Shì shén me ràng nǐ mēng shàng yǎn jīng bēn pǎo
Shì shén me ràng wǒ chōng zhuó duàn yá hǒu jiào
Méi yǒu chì bǎng huán zòng shēn yī tiào
Bù shì huā huǒ huán zòng qíng rán shāo
Xiǎng mó fǎng yuè guāng guǒ zài nǐ jiān shàng
Huàn xǐng nǐ è mèng zuǒ yǐ nuǎn xīn tiáo yǎng
Què mó fǎng chéng lù dēng mò mò dì shǒu wàng
Bù bèi qī dài de ān wèi gēn fèi huà yī yàng
Xiǎng mó fǎng shǔ guāng zhǐ yī gè fāng xiàng
Ràng nǐ kàn qián fāng nǎ lǐ míng mèi qíng lǎng
Què mó fǎng chéng yǐng zǐ gēn zài le shēn hòu
Zhī néng jiǎn nǐ de yǎn lèi què bù néng lǐng háng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Mô Phỏng (模仿)

về máy:

Thêm bài hát Mô Phỏng (模仿) vào danh sách Playlist

Bài hát của Từ Tử Vị
Xem tất cả
Video của Từ Tử Vị
Xem tất cả
;