Làm Ơn Thế Giới (拜托了世界) - Lil Ghost Tiểu Quỷ

Làm Ơn Thế Giới (拜托了世界)

Đóng góp: danjustince
Jiù dāng nǐ zài wǒ de shì jiè lǐ
Jiù zhù dìng wǒ mén de zāo yù
Shì tài wēi xiǎn què chōng jǐng de cháng jǐng ér yǐ
Yǒu duō xiǎng zài cì yǔ nǐ zhòng wēn bù jiù shì tòng ma
Duō xiǎng yuàn wàng chéng zhēn nǐ yuàn yì liú xià
Bù shāng rén de kǒu wěn
Què bǐ nà dāo piàn huán zā
Bài tuō le shì jiè
Wǒ bù xiǎng huó dé tài fù zá
Bài tuō le shì jiè
Nán dào wǒ bù pèi yōng yǒu ma
Bài tuō le shì jiè
Jiù zài cǐ kè qǐng jiù jiù wǒ bā
Sàn là de zhī diǎn
Bēng tā jiù zài nà yī chà nà
Gǎn dòng de shùn jiān
Què shuō bù shàng lái yī jù huà
Bài tuō le shì jiè
Yuán běn jiǎn dān què biàn dé fù zá
Duō kě wàng néng zhēng fú nǐ
Bèi xǐ nǎo de hěn chè dǐ
Duō shǎo yǐ wàng jì
Bǐ cǐ de jiāo lǜ
Ràng xīn shì mí màn zài kōng qì
Shì shuí néng gǎn tóng shēn shòu
Bù bì zài zhēng qiáng hǎo dǒu
Líng hún bù zài dòu liú
Yīn wéi yǒu nǐ de bǎo yòu
Xiàn shí huán méi shōu shǒu
Shì shuí huán zài qiú jiù
Shì yī qiē dū yǐ zǎo yǒu ān pái
Bài tuō le shì jiè
Wǒ bù xiǎng huó dé tài fù zá
Bài tuō le shì jiè
Nán dào wǒ bù pèi yōng yǒu ma
Bài tuō le shì jiè
Jiù zài cǐ kè qǐng jiù jiù wǒ bā
Sàn là de zhī diǎn
Bēng tā jiù zài nà yī chà nà
Gǎn dòng de shùn jiān
Què shuō bù shàng lái yī jù huà
Bài tuō le shì jiè
Yuán běn jiǎn dān què biàn dé fù zá
Shuō nǐ ài wǒ
Yǒu méi yǒu ài guò
Qǐng shuō nǐ ài wǒ
Suàn bù suàn ài guò
Qǐng shuō nǐ ài wǒ
Yǒu méi yǒu ài guò
Qǐng shuō nǐ ài wǒ
Suàn bù suàn ài guò
Bài tuō le shì jiè wǒ bù xiǎng huó dé tài fù zá
( kě wǒ zhī yǒu nǐ )
Bài tuō le shì jiè nán dào wǒ bù pèi yōng yǒu ma
( zuì wēn róu de nǐ )
Bài tuō le shì jiè jiù zài cǐ kè qǐng jiù jiù wǒ bā
( zuì shēn qíng de nǐ ràng cǐ kè chéng wéi yǒng jiǔ )
Sàn là de zhī diǎn bēng tā jiù zài nà yī chà nà
( kě wǒ zhī yǒu nǐ )
Gǎn dòng de shùn jiān què shuō bù shàng lái yī jù huà
( zuì wēn róu de nǐ )
Bài tuō le shì jiè yuán běn jiǎn dān què biàn dé fù zá
( zuì shēn qíng de nǐ ràng cǐ kè chéng wéi yǒng jiǔ )
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Làm Ơn Thế Giới (拜托了世界)

về máy:

Thêm bài hát Làm Ơn Thế Giới (拜托了世界) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lil Ghost Tiểu Quỷ
Xem tất cả
Video của Lil Ghost Tiểu Quỷ
Xem tất cả
;