Không Thể Quên Được Em (忘不掉的你) - h3R3

Không Thể Quên Được Em (忘不掉的你)

Đóng góp: danjustince
yǒu duō me tòng shì wǒ méi yǒng qì gǎn wèn nǐ de
duō me pà nǐ fàng kāi de tài guò róng yì le
duō kě xiào zhī shèng wǒ wàng bù diào nǐ
kě xiào de shì wǒ méi fǎ xiàng nǐ yī yàng suí yì zhuó
wǒ xiàng shì fēng le dàn nǐ cóng lái bù zài hū
liǎng rén de duì huà shèng wǒ yī rén dú bái
zēng jīng de wēn rè zǎo bèi bīng lěng fù gài
nǐ ràng wǒ xiàng shì yī gè wú lài

nǐ de chéng nuò
què huán huī zhī bù zǒu
měi yī fēn zhōng
dū zài tí xǐng zhuó wǒ

nǐ biān de huǎng yán dū shèn zhì méi yǒu dǐ xiàn
zài wǒ de nǎo hǎi zhòng fù bù duàn wéi rào

nǐ de lǐ yóu
shì fǒu tài guò jiǎn lòu
shì wǒ bù dǒng
huán shì nǐ méi zài yì guò

shì wǒ méi lǐ jiě dào huán shì nǐ tài fū yǎn
qī piàn de tóng shí huán néng zuò dào wēi xiào

tāo kōng
wǒ de suǒ yǒu
wǒ gěi nǐ zì yóu
wǒ gěi nǐ zì yóu
sī kāi wǒ de shāng kǒu
wǒ de mài bó
wǒ gěi nǐ zì yóu
wǒ gěi nǐ zì yóu

wǒ zěn me cái néng wàng jì wàng jì wàng jì
zhè fèn zhí niàn zǎo ràng wǒ zhī lí pò suì
nǐ bīng lěng de huà yǔ jiù xiàng shì qīng pén de dà yǔ
jiāng wǒ de wēn róu jiāo miè què biǎo xiàn de wú suǒ wèi
nǐ shuǎi kāi wǒ de shǒu
( le duàn de cán rěn )
zuì shú xī de miàn kǒng
( què biàn dé mò shēng )
nǐ yàn è de yǎn shén
ràng wǒ bù gǎn chéng rèn
wǒ zūn zhòng nǐ suǒ yǒu xuǎn zé
shèn zhì bāo kuò nǐ de lěng mò
( què diū le zì wǒ )
wǒ zēng jiē shòu nǐ de suǒ yǒu
shèn zhì jiē shòu zhè gè jié guǒ
( què diū le zì wǒ )

tāo kōng
wǒ de suǒ yǒu
wǒ gěi nǐ zì yóu
wǒ gěi nǐ zì yóu
sī kāi wǒ de shāng kǒu
wǒ de mài bó
wǒ gěi nǐ zì yóu
wǒ gěi nǐ zì yóu
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Thể Quên Được Em (忘不掉的你)

về máy:

Thêm bài hát Không Thể Quên Được Em (忘不掉的你) vào danh sách Playlist

Bài hát của h3R3
Xem tất cả
Video của h3R3
Xem tất cả
;