Không Tệ Luân Tang (不赖伦桑) - Luân Tang

headset 993  cloud_download 61

Không Tệ Luân Tang (不赖伦桑)

Đóng góp: maximus
Chuánwén méiyǒu chūchù
Hébì yī wù zài wù
Dàn yǒuxiē huàshuōle
Zuìzhōng háishì yú shì wúbǔ
Jiùsuànshì yú shì wúbǔ
Jiù dàng zuò miǎnfèi lǐwù
Bié gēn wǒ shuō yǒngyuǎn yǒngyuǎn jiù huì huǎngrándàwù
Wǔ nián de lìchéng shí miàn máifú
Zǒu cuò yībù jiù wànjiébùfù
Wǒ yě ǒu'ěr zài shíjiān lǐ yuán dì tàbù
Zhǐshì wèile nénggòu kàn dé qīngchǔ
Dǎng zài wǒ shēn qián dì nàxiē míwù
Duì nàxiē biāoqiān cónglái bu zài hū
Kěxí méiyǒu rén duì zhēnxiàng guānzhù
Gèng yuànyì xiāngxìn nà gēnfēng de miáoshù
Wúkěnàihé a quánlì yǐ fù
Wǒ zhēnshí de miànmù bùcéng bèi zhē zhù
Gǎn zuò gǎndāng jiùshì wǒ de tàidù
Yǒuxiē gè jiǎodù
Bèi rén zài tàolù
Yīcì mào chū lái hěnduō gè biānjù
Yòu jiāng nà cóngqián de gùshì zài yánxù
Gěi wǒ dài shàng liǎo bùtóng de miànjù
Shēn bù yóujǐ dàn wǒ cónglái bu wèijù
Tài duō liúyán fēiyǔ
Quánbù dōu shì qiānpiānyīlǜ
Měi gèrén dūhuì fàn guòcuò
Duìbùqǐ
Wǒ zhēn de méiyǒu wéibèi nàxiē dàodé
Lún sāng méiyǒu qiǎng méiyǒu tōu gèng méiyǒu shārén fànghuǒ
Yǐqián ài chuī chuīniú chuǎngle huò wǒ yě bù huì fǎnbó
Yòu jiàn xīrì qǐ fēnglàng
Yī jiāng yānyǔ bó wù miǎo cāngmáng
Duōshǎo qiánchén jiùmèng chéng lí shāng
Jiē píng yījù kōngyán dìng zhōng zhāng
Zhǐ shàng bèi lùn qīng yǔ wǎng duàncháng
Jǐ zài chūnqiū wǎngshì shū jǐ xíng
Luòzuò bì mù bù guān bù zuò xiǎng
Shìfēi děi jiě zhīhòu míng chuányáng
Yòu shì shéishéi chūshì
Fǎnzhèng dōu lài lún sāng
Nǐ kàn wǒ xìngyùn de yòu chéngwéile tāmen kǒuzhōng zuìxīn de huàtí
Bèi rén qīngyì tuī shàngle gōngzhòng de shěnpàn xí
Jiù yīnwèi jiào lún sāng zhè yīgè míngzì
Céngjīng de yǒngshì què chéngwéile pàn dí
Gùshì bù gāi rúcǐ cǎoshuài luòbǐ
Piānzhí cāiyí guòjī
Niǔqū gēnfēng wāi lǐ
Xiǎng shuō gè lù
Yīngxióng hǎohàn
Yěshì bù tài róngyì
Bié xiǎng yòng shuāng biāo gěi wǒ fùjiā shí me mùdì
Wǒ de rénshēng cóng bù xūyào shéi lái bāng wǒ yīqǐ biānjí
Yǒu tài duō rén yīzhí jǔzhe zhèngyì de qízhì
Què zuòzhe hěnduō bù zhèngyì de shì
Nà ài wǒ de rén bù pěng wǒ pěng shéi
Suǒyǐ jiù bùyào lái bǐ lái bǐ qù
Fēn chū suǒyǐ
Bùyào yījù huà fǒudìng
Yīgè rén bìshēng de nǔlì
Xìn nǐ suǒxìn ài nǐ suǒ ài
Yě suàn shì yī zhǒng zhēnlǐ
Guǎn zhù nǐ wǒ de zuǐbā
Bù zhànduì mòmò zuò hǎo wǒ zìjǐ
Kànjiàn de tīngjiàn de
Nàxiē shì guān wǒ X shì
Wǒ de wèilái lǐ zhǐyǒu yīnyuè de shílì shuō de shì
Yòu jiàn xīrì qǐ fēnglàng
Yī jiāng yānyǔ bó wù miǎo cāngmáng
Duōshǎo qiánchén jiùmèng chéng lí shāng
Jiē píng yījù kōngyán dìng zhōng zhāng
Chīrénshuōmèng gōngguò shéi rén tīng
Jiù yuàn fúshì yīnguǒ qǐ liúyíng
Yī huī yúnyān yǐ shì yuè dāng míng
Chóusī tiāndì yǒu róng jiē kěxíng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Tệ Luân Tang (不赖伦桑)

về máy:

Thêm bài hát Không Tệ Luân Tang (不赖伦桑) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận bài hát Không Tệ Luân Tang (不赖伦桑)
chat_bubble 0  comment