Không Có Người Để Ý (没有人在乎) - Uông Phong; Lay; GAI Chu Duyên

Không Có Người Để Ý (没有人在乎)

Đóng góp: danjustince
wāng fēng :
bù yào xiāng xìn tā duì nǐ de suǒ yǒu zàn měi
tóng yàng de huà tā huán duì yī bǎi rén dū shuō guò
qiān wàn bié yǐ wéi nǐ zài tā xīn lǐ pái dì yī
nǐ zhī shì tā sōu suǒ lán lǐ de yī gè hén jì
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
nǐ zhī shì tā huǎng yán dān lǐ de mǒu gè fèi wù
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
tā lián zì jǐ dū qī piàn zěn me huì fàng guò nǐ
zhēn de méi yǒu rén zài hū
bù yào zài yì tā de nà xiē tián yán mì yǔ
tóng yàng de cí tā huán duì shí gè jiā huǒ shuō guò
jué duì bié xiāng xìn nǐ zài tā xīn lǐ shì wéi yī
nǐ zhī shì tā pò suì líng hún de yī gè bǔ dīng
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
nǐ zhī shì tā wèi jí wú xiàn jì mò de gōng jù
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
tā lián zì jǐ dū bù ài zěn me huì ài nǐ
jué duì méi yǒu rén zài hū
bù yào yǐ wéi nǐ duì bié rén yǒu duō zhòng yào
dāng nǐ zài yī gè jǐ mǎn
shòu shāng líng hún de fáng jiān
méi yǒu rén qī dài nǐ néng
gěi tā mén shén me xīn xǐ
nǐ zhī shì tā mén cāng máng
huí yì lǐ de yī gè dǎo yǐng
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
nǐ zhī shì rén mén táo bì
téng tòng de yī zhǒng kě néng
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
rén mén hèn zhè gè shì jiè
zěn me huì shàn dài nǐ
zhēn de méi yǒu rén zài hū
GAI zhōu yán :
méi yǒu rén zài hū nǐ
yě méi yǒu rén zài hū wǒ zài hū wǒ
méi yǒu rén bào zhù nǐ
yě méi yǒu rén bào zhù wǒ bào zhù wǒ
jì rán jìng zǐ lǐ zhào bù chū nǐ wǒ
nà tán huā yī yè liú xià jī duǒ
hū lüè diào guò chéng
hū lüè diào jié guǒ
huó zhuó zhī shèng xià gěi shǒu jī jiě suǒ
nǐ méi dé xuǎn
còu hé zhuó yǎn
shì bù jiàn chǐ dā pèi xiào róng de liǎn
dào háng tài qiǎn
bèi mí le yǎn
shì rén shì guǐ dū yào nǐ xué zhuó diǎn
shēng huó zǒu dào jīn tiān
qiǎn cháng zhé zhǐ
mù biāo chū xiàn zhī qián
zhōu ér fù shǐ
míng piàn hěn fù zá
nǐ huó zài nǎ gè céng cì
nǐ xiǎng yào tíng xià
què táo bù chū zhè gè chéng shì
zhāng yì xīng (LAY):
wǒ dú zì yóu dàng
zài kōng wú yī rén de jiē dào
huán zài shē wàng
yǒu shuí néng gòu shī shè yōng bào
gěi wǒ yōng bào
nǐ zǒng shuō tā duì nǐ yǒng bù huì dòng yáo
tā què xiào nǐ shì chī xīn wàng xiǎng
méi wán méi le
nǐ huán zài chōng jǐng nǐ huán zài děng dài
nǐ xīn lǐ miàn de kōng quē
fā xiàn méi rén zài
nǐ xiǎng yào tián mǎn líng hún
gū dú gǎn yǎn mái shēn hǎi
zài wú dǐ dòng de shēn chǔ
bēi wēi dé jiù xiàng chén āi
dū méi rén péi nǐ zǒu
tā zì gù zì tíng liú
nǐ tiǎn zhuó liǎn yòu jiàn le miàn
cái fā xiàn tā dū bù huí tóu
He doesn't care about u
He doesn't care about u
He's gon never ever love u
Unless u stand out
wāng fēng :
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
nǐ zhī shì rén mén táo bì
téng tòng de yī zhǒng kě néng
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
rén mén hèn zhè gè shì jiè
zěn me huì shàn dài nǐ
zhēn de méi yǒu rén zài hū
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
tài duō shí jiān wǒ mén dū zài
pīn mìng má zuì zì jǐ
méi yǒu rén zài hū méi yǒu rén zài hū
wǒ mén lián zì jǐ dū bǐ shì
zěn me huì ài nǐ
jué duì méi yǒu rén zài hū
méi yǒu rén zài hū
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Có Người Để Ý (没有人在乎)

về máy:

Thêm bài hát Không Có Người Để Ý (没有人在乎) vào danh sách Playlist

Bài hát của Uông Phong; Lay; GAI Chu Duyên
Xem tất cả
Video của Uông Phong; Lay; GAI Chu Duyên
Xem tất cả
<>;