Monster - Boy Story

Monster

Đóng góp: danjustince
zǐ háo / xīn lóng / míng ruì :
Oh can you feel it creeping over like a monster
Can you feel it like a ra-ta-ta
( hán yú :ha ha ha)
Can you feel it creeping over like a monster
xīn lóng :
Not sure but we be running out
hán yú / zé yǔ / shū yàng :
Oh zhǐ shì pái shàng biāo jì qián fāng chū méi monster
bù yào xiàng qián zǒu le stop stop stop
( zǐ háo :ha ha ha)
bié yòng shì tàn de xīn lǐ qù tiāo zhàn monster
hán yú :
fǒu zé hòu huǐ dū lái bù jí le
xīn lóng :
Check in everybody here
Your adventure hasn't started yet
shòu dào pái jǐ mù guāng zhī yīn nǐ tè bié yào yǎn
But never ever lose your confidence
ALL:
(Come get it get it)
shū yàng :
qián lì jiù xiàng shēn hǎi
yǒng yuǎn méi yǒu jìn tóu yě mō bù tòu
zǐ háo :
(Just loose just loose yeah)
míng ruì :
xiàng guài shòu yī yàng sī hǒu
zé yǔ :
shí ér chén shuì shí ér yòu fù sū
qiáng dà wǎng wǎng bàn suí zhuó gū dú
zé yǔ / míng ruì :
Flow flow flow flow
hán yú :
Showtime dào le kàn hǎo nǐ de biǎo yǎn
shí lì xuán shū tài dà shí fēn bào qiàn oh
hán yú / shū yàng :
Woah woah
míng ruì :
pò bù jí dài xiǎng yào cháng dào xīn xiān de ketchup
zé yǔ :
Ladies and gentlemen
hán yú / zé yǔ / shū yàng :
Oh can you hear it creeping over like a monster
Can you hear it like a ra-ta-ta
( zǐ háo :ha ha ha)
Can you hear it creeping over like a monster
zé yǔ :
Not sure but we be running out
zǐ háo / xīn lóng / míng ruì :
Oh zhǐ shì pái shàng biāo jì qián fāng chū méi monster
bù yào xiàng qián zǒu le stop stop stop (ha ha ha)
bié yòng shì tàn de xīn lǐ qù tiāo zhàn monster
zǐ háo :
fǒu zé hòu huǐ dū lái bù jí le
hán yú :
One punch punch over
Come and taste my kick kick hater
bù guǎn bié rén zěn me shuō
shāng hài dū chuān tòu bù le nǐ de lín piàn
zǐ háo :
Let go nǐ jiù shì nǐ r u listenin'
yòng zhè mó fǎ tú gǎi xīn shì jiè is your mission
That's better better better
Keep yourself at the center
nǐ jiù shì nǐ zì jǐ de zhǔ zǎi
xīn lóng :
shí ér chén shuì shí ér yòu fù sū
qiáng dà wǎng wǎng bàn suí zhuó gū dú
xīn lóng / shū yàng :
Flow flow flow flow
zé yǔ :
Showtime dào le kàn hǎo nǐ de biǎo yǎn
shí lì xuán shū tài dà shí fēn bào qiàn
zé yǔ / míng ruì :
Woah woah
shū yàng :
pò bù jí dài xiǎng yào cháng dào xīn xiān de ketchup
zǐ háo :
Not sure but we be running out
míng ruì :
Go one more day and night
gōng xǐ xiǎo guài shòu tuì biàn chéng zhǔ zǎi
Let's celebrate all right
ALL:
Nananana
shū yàng :
Go one more day and night
gōng xǐ xiǎo guài shòu tuì biàn chéng zhǔ zǎi
Let's celebrate all right
hán yú :
G·O·A·T like Messi ahhh
zǐ háo / xīn lóng / míng ruì :
Oh can you feel it creeping over like a monster
Can you feel it like a ra-ta-ta
( hán yú :ha ha ha)
Can you feel it creeping over like a monster
xīn lóng :
Not sure but we be running out
hán yú / zé yǔ / shū yàng :
Oh zhǐ shì pái shàng biāo jì qián fāng chū méi monster
bù yào xiàng qián zǒu le stop stop stop
( zǐ háo :ha ha ha)
bié yòng shì tàn de xīn lǐ qù tiāo zhàn monster
hán yú :
fǒu zé hòu huǐ dū lái bù jí le
shū yàng :
Go one more day and night
gōng xǐ xiǎo guài shòu tuì biàn chéng zhǔ zǎi
Let's celebrate all right
All:
Nananana
míng ruì :
Go one more day and night
gōng xǐ xiǎo guài shòu tuì biàn chéng zhǔ zǎi
Let's celebrate all right
xīn lóng :
G·O·A·T like Messi ahh
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Monster

về máy:

Thêm bài hát Monster vào danh sách Playlist

Bài hát của Boy Story
Xem tất cả
Video của Boy Story
Xem tất cả
;