Colors - Yunhway; Jamie; SleeQ

headset 928  cloud_download 60

Colors

Đóng góp: danjustince
누가 뭐라 해도 돼
넌 말만 해 ‘cause i don’t need it babe
bitch i do it everyday
하지 말란 건 다 easy ey
you can’t touch me ee
what I wanna be
거짓말들로 가득 찬 너희 모습이
숨겨봐도 속아 나지 않아 더는 믿지 않지
be who i wanna be
신경 쓰지 않아 너의
시선 따위 뭐가 그렇게 중요해
I do it my way
나는 one and only
come and take me away
떠나버리고 싶어 with you right now
여길 벗어나 right now
바람에 휙 바람에 휙
바람이 휙휙휙
color me 내 방식대로 해 yeah
갖고 싶은 건 다 가져 take it
say hello hello yea
하고픈 대로 해도 돼
말해봐 니 방식대로 say it
떠나고 싶으면 어디든 baby
hello hello yeah
하고픈 대로 해도 돼
하라는 대로 했지
바라는 데로 행진
다 날 위한다라는 말 앞에
난 할 말을 못했지
uh 니 발 앞에 깔린 길로 따라만 가
uh 차피 다른 선택지들도 어른들이 다
훑어보니까
uh 다 별거 아니니까
uh 달리 신경쓰지마
uh 괜히 눈 돌리지마
uh
가만히 하라는 대로 하기만 하면 이대로
아무런 탈 없이 다음 단계 밟아가는 거야
근데 난 있잖아 지루한 거 말고
누가 알려준대로가 아닌 진짜 나로만
내 발바닥으로 바닥을 밟아 보고 나서
그럼 안된다는 건 내가 하고 나서 알고파
wow 다 내가 하고 알래
다 내가 하고 난 그 느낌은
누가 못 알려주니까
wow 다 새로워 나한텐
다 새로워 내 온몸으로 만나 say holla
color me 내 방식대로 해 yeah
갖고 싶은 건 다 가져 take it
say hello hello yea
하고픈 대로 해도 돼
말해봐 니 방식대로 say it
떠나고 싶으면 어디든 baby
hello hello yeah
하고픈 대로 해도 돼
하고픈 대로
음 하고 싶대도
음 아직 제대로
음 하기가 난 uh uh
하고 싶잖아 너
알고 있잖아 너
어 난 그렇대도
음 내 마음대로
음 그게 뭔지도
음 여전히 난 uh uh
하고 싶잖아 너
알고 있잖아 너
뒤돌아보지 않아
i ll be a fighter fighter fighting
for me yeah
all i gotta do
이젠 내가 되는 법
ride in ma color color
새로워진 날 봐
color me 내 방식대로 해 yeah
갖고 싶은 건 다 가져 take it
say hello hello yea
하고픈 대로해도 돼
말해봐 니 방식대로 say it
떠나고 싶으면 어디든 baby
hello hello yeah
하고픈 대로 해도 돼
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Colors

về máy:

Thêm bài hát Colors vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận bài hát Colors
chat_bubble 0  comment

Gợi ý