Ferrari Màu Hồng (粉红法拉利) - 404 RAPPER ; AZ A Chi ; DrunkiD Đạt Phân Kỳ

Ferrari Màu Hồng (粉红法拉利)

Đóng góp: danjustince
bì miǎn shè jiāo zhuāng zuò lěng mò
què bèi wǒ fā xiàn
duì xiàn wǒ de suǒ yǒu chéng nuò jīng zhǔn de fā yán
qíng tóu yì hé
Looked at them all suān de huà miàn
ài jiù xiàng shǎn diàn tā lái qù wú zōng wéi hé rú cǐ shàn biàn
wǒ bù yóu zì zhǔ xiàng nǐ kào jìn hòu bào jǐn hòu
zhè gǎn jué méi yǒu rén néng copy girl lucky girl
wǒ bù shì nà zhǒng suí biàn dǎo diǎn jiǔ jiào nǐ zǒu
xiǎng bàn tiān xiǎng bù chū gè hǎo lǐ yóu yáo qǐ tóu
wǒ jiàn dào nǐ xīn tiào kuài de kuài xuán zhuǎn dì qiú
kuài huá pò le yún céng qì liú
wǒ xiāo xiāo sǎ sǎ de jīng guò xiàng lái zì lìng gè xīng qiú
duì zhuó wǒ jiǎ zhuāng lěng mò diǎn rán le wǒ suǒ yǒu yǔ zhòu
zhī yào nǐ zài wǒ shēn biān wǒ suí shí néng open
nǐ wèn wǒ shì bù shì kāi wán xiào sòng nǐ tái fěn hóng fǎ lā lì
young og kě yǐ wéi nǐ fù tāng dǎo huǒ wéi nǐ péng kè rnb
zhī yào guān yú nǐ de měi gè xì jié wǒ dū pīn mìng kàn de hěn zī xì
Young Pretty boy always do like this
Cause that i know u Love bad kid
Cause that i know u Love bad kid
wǒ xiǎng hé nǐ zài yī qǐ
shuí ràng wǒ tōu tōu mō mō kào jìn le nǐ
yī jiàn zhōng qíng ài shàng nǐ
shuí ràng wǒ kàn dào nǐ hòu kàn dào nǐ jiù kàn dào yǔ zhòu kàn dào yǐ hòu kàn dào nǐ soul
kàn dào nǐ hòu kàn dào nǐ jiù kàn dào yǔ zhòu kàn dào yǐ hòu kàn dào nǐ soul
nǐ yě bù yòng jiǎ zhèng jīng
jiā diǎn è zuò jù hé xiǎo cōng míng
baby wǒ yào duì nǐ dòng le xīn
zhēn qíng lüè dài yī diǎn zhǎng kòng yù
wǒ yǒu ruǎn lèi dū shì yīn wéi nǐ
shèn zhì wǒ ài nǐ shèng guò wǒ zì jǐ
wǒ kòng zhì bù zhù ǒu ěr hái zǐ qì
bào qiàn nà yě shì yīn wéi nǐ
miàn duì shì pín wǒ zǒng bǎi kù
ná chū lái wǒ de xiǎo tài dù
dàn duì nǐ shuō huà wǒ suàn shù
cóng huái shí chī dào xiǎo mài bù
quán shì jiè fēng jǐng dū huán méi kàn
shǎo le nǐ zài shēn páng wǒ zhēn de bù xí guàn
zuì hǎo de gěi nǐ hé wán měi de huí yì
zài yī qǐ měi fēn měi miǎo nǐ shuō bù xiǎng liú yí hàn
wǒ bù yóu zì zhǔ xiàng nǐ kào jìn hòu bào jǐn hòu
zhè gǎn jué méi yǒu rén néng copy girl lucky girl
wǒ bù shì nà zhǒng suí biàn dǎo diǎn jiǔ jiào nǐ zǒu
xiǎng bàn tiān xiǎng bù chū gè hǎo lǐ yóu yáo qǐ tóu
wǒ jiàn dào nǐ xīn tiào kuài de kuài xuán zhuǎn dì qiú
kuài huá pò le yún céng qì liú
wǒ xiāo xiāo sǎ sǎ de jīng guò xiàng lái zì lìng gè xīng qiú
duì zhuó wǒ jiǎ zhuāng lěng mò diǎn rán le wǒ suǒ yǒu yǔ zhòu
zhī yào nǐ zài wǒ shēn biān wǒ suí shí néng open
nǐ wèn wǒ shì bù shì kāi wán xiào sòng nǐ tái fěn hóng fǎ lā lì
young og kě yǐ wéi nǐ fù tāng dǎo huǒ wéi nǐ péng kè rnb
zhī yào guān yú nǐ de měi gè xì jié wǒ dū pīn mìng kàn de hěn zī xì
Young Pretty boy always do like this
Cause that i know u Love bad kid
You are my love love love love my love
You are my love love love love my love
bì miǎn shè jiāo zhuāng zuò lěng mò
què bèi wǒ fā xiàn
duì xiàn wǒ de suǒ yǒu chéng nuò jīng zhǔn de fā yán
qíng tóu yì hé
Looked at them all suān de huà miàn
ài jiù xiàng shǎn diàn tā lái qù wú zōng wéi hé rú cǐ shàn biàn
wèi jīng xǔ kě , bù dé fān chàng huò shǐ yòng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ferrari Màu Hồng (粉红法拉利)

về máy:

Thêm bài hát Ferrari Màu Hồng (粉红法拉利) vào danh sách Playlist

Bài hát của 404 RAPPER ; AZ A Chi ; DrunkiD Đạt Phân Kỳ
Xem tất cả
Video của 404 RAPPER ; AZ A Chi ; DrunkiD Đạt Phân Kỳ
Xem tất cả
<>;