Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh (我愿意平凡的陪在你身旁) (Quảng Đông Bản / 粤语版) - Mộng Hàm

Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh (我愿意平凡的陪在你身旁) (Quảng Đông Bản / 粤语版)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Wèi suàn huài réng hěn guāi
Shìfǒu kěyǐ yīgè chǒubāguài
Yě kě yǒu nǐ chóngbài
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Jiùsuàn pàng réng hǎo qiān
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ zàn
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ hūhǎn
Dà jiàn shì wǎngshàng huì dàn
Tiānkōng hǎi kuò yǒurén huì nào
Shìshì dàn shì shì guàitán
Duì duì cuò cuò fāyán hǎo làn
Duǒ jìn lěngqì kōngjiān
Lièrì yànyáng jiù huì sàn
Bái rì mèng tòuzhe měi yán
Zài fàng nǐ zài xīnjiān
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Wèi suàn huài réng hěn guāi
Shìfǒu kěyǐ yīgè chǒubāguài
Yě kě yǒu nǐ chóngbài
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Jiùsuàn pàng réng hǎo qiān
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ zàn
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ hūhǎn
Dá la dá la ō dá la dá la dá
Ō dá la dá la dá la dá la dá la dá
Bàn dàshì zài méi sùyán
Yǐng yī zhāng chényúluòyàn
Hòu xiàndài lǐlùn tài nán
Xiàng huó zài péngyǒu quān ya
Cǐ jì yǒu wú kōngjiān
Yòu wèi zìyóu yòu yào guàn
Yōuyōu cháng dào xiàbànchǎng
Nǐ jiǎobù bié tài màn
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Wèi suàn huài réng hěn guāi
Shìfǒu kěyǐ yīgè chǒubāguài
Yě kě yǒu nǐ chóngbài
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Jiùsuàn pàng réng hǎo qiān
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ zàn
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Wèi suàn huài réng hěn guāi
Shìfǒu kěyǐ yīgè chǒubāguài
Yě kě yǒu nǐ chóngbài
Zhǎng dé chǒu huó dé jiǔ
Jiùsuàn pàng réng hǎo qiān
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ zàn
Shìfǒu kěyǐ bié lǐ tiān biàn de biàn
Bù biàn wèi nǐ hūhǎn
Wū kě'ài de rén
Wū píngfán de rén
Wū dúyīwú'èr de rén
Wū ài nǐ de rén
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh (我愿意平凡的陪在你身旁) (Quảng Đông Bản / 粤语版)

về máy:

Thêm bài hát Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh (我愿意平凡的陪在你身旁) (Quảng Đông Bản / 粤语版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mộng Hàm
Xem tất cả
Video của Mộng Hàm
Xem tất cả
;