Đã Lâu Không Gặp (好久不见) - Lục Chính Đình Lil Jet

Đã Lâu Không Gặp (好久不见)

Đóng góp: danjustince
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
pò jiàng
yī biān rán shāo yī biān huá xiáng
táo lí shēn hòu de huǒ guāng
bǎ zhěng gè yè kōng zhào liàng
pò jiàng
shuí huán jì dé wǒ de mó yàng
zēng jīng shì měng lóng guò jiāng
zēng jīng shì shuí de bǎo cáng
mù guāng huì jù zhī chǔ xiān qǐ bō làng
kōng zhōng xià qǐ chāo piào yǔ Lil Jet zài bō fàng
wǒ huán méi yǒu zhǔn bèi hǎo jiù huá qǐ le pò jiǎng
shǎn shuò de dēng qǐng bié zài mìng líng wǒ
wēi xiǎn wēi xiǎn wēi xiǎn wēi xiǎn wēi xiǎn
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
shuō shí huà wǒ què shí bù ài zhǔn bèi
fù chū de dài jià yě méi yǒu hěn guì
tā kě shì wú jià yě kě yǐ miǎn fèi
jiā jī dī wǒ de yǎn lèi
xiāo yáo chuán de pò jiàng jiù zài nǐ chuāng qián
nǐ ěr biān nǐ miàn qián diān fù le nǐ mén de guān diǎn
xiāo yáo chuán de pò jiàng měi tiān dū mèng jiàn
zài rén jiān tǔ zhēn yán bǎo hù nǐ shuì mèng de xiāng tián
pò jiàng
shuí huán jì dé wǒ de mó yàng
zēng jīng shì měng lóng guò jiāng
zēng jīng shì shuí de bǎo cáng
pò jiàng
yī biān rán shāo yī biān huá xiáng
táo lí shēn hòu de huǒ guāng
bǎ zhěng gè yè kōng zhào liàng
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
wǒ yī diǎn dū bù pà
wǒ méi yǒu shuō hú huà
tā yǎn lǐ róng bù xià de wǒ
cái xiàng shì yì shù jiā ( hé shēng )
chuāng wài hǎo duō xiàng hòu de fēng jǐng
ài hèn jiāo cuò chén mí de shēn yǐng
wéi hé dú ài nǐ bù jiě de fēng qíng
tóu dǐng xiàng xià zhuàng dào wǒ mèng xǐng
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
hǎo jiǔ bù jiàn
dāng nǐ kàn dào wǒ chū xiàn
zài cì huí dào nǐ ěr biān
zài cì péi bàn nǐ rù mián
xī wàng méi biàn
bù kě néng yī chéng bù biàn
dàn shì shì qíng huì rú yuàn
xiōng dì huí dào wǒ shēn biān
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đã Lâu Không Gặp (好久不见)

về máy:

Thêm bài hát Đã Lâu Không Gặp (好久不见) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lục Chính Đình Lil Jet
Xem tất cả
Video của Lục Chính Đình Lil Jet
Xem tất cả
;