Chuyện Tình Yêu Phần Mở Đầu (爱的故事上集) (DJ.XYremix) - Mộng Hàm

Chuyện Tình Yêu Phần Mở Đầu (爱的故事上集) (DJ.XYremix)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Xīng de guāng diǎndiǎn sǎ yú wǔyè
Rén rén kāi kāixīn xīn shuō shuō gùshì
Piānpiān jīnxiāo suǒ xiǎng jiǎng bù tài yì
Chíyí de wàng nǐ xiǎng shuō yòu fù chíyí
Qiūfēng jiāng yǒng qǐ de mǒu yè
Yíliú tā de chuāng biān yǒu gè gùshì
Gūdān dān de xiǎohuǒzi bùgù jìmò
Páihuái shù xià zhízhì tiānjì lù yuè er
Dōng fēng chuī zǒu jǐ duō gè yuèyè
Wèihé chuāng biān de tā qiànquē zhùshì
Kè yú chuāng fēi xiǎozi xiě de àimù zì
Wánquán méi yòng xiàng gè piāosàn mèng er
Jīnxiāo de xiǎohuǒzi qīngtǔ hànshì
Shéi rén chī chī de yāo zài tīng gùshì
Piānpiān chīxīn xiǎozi zhǐ zhīdào shàng jí
Qíqiú xià jí shìgè kě'ài mèng er
Zhī bùzhī duì nǐ qiān shàng wàn lǚ ài yì
Měi wǎn yě tòngxīn kōng fèi jìn xīnsī
Zhè xiǎozi yù duàn nán duàn zhè gùshì
Quán wèi wǒ ài shàng nǐ piānpiān nǐ bùzhī
Chūnfēng qīng chuī diǎndiǎn huǒhuā chèn yuèyè
Rén rén kāi kāixīn xīn shuō shuō gùshì
Zhōngyú qīng chū zhè xiǎozi de wǎngshì
Chángniánlěiyuè wèi nǐ zěn zài zìchí
Jīnxiāo zhī fǒu duì nǐ de ànshì
Wèihé zhēn de jiāng tā dāng gùshì
Piānpiān chīxīn xiǎozi zhǐ zhīdào shàng jí
Qíqiú xià jí shìgè kě'ài mèng er
Zhī bùzhī duì nǐ qiān shàng wàn lǚ ài yì
Měi wǎn yě tòngxīn kōng fèi jìn xīnsī
Zhè xiǎozi yù duàn nán duàn zhè gùshì
Quán wèi wǒ ài shàng nǐ piānpiān nǐ bùzhī
Zhī bùzhī měi wǎn xiǎng nǐ shí cì bǎi cì
Měi wǎn yě qù děng yīn wǒ jí xīn chī
Kě bùkě hélì yánxù zhè gùshì
Yánxù zhè piàn ài yì yīshēng liǎ xiāngyī
Zhī bùzhī duì nǐ qiān shàng wàn lǚ ài yì
Měi wǎn yě tòngxīn kōng fèi jìn xīnsī
Zhè xiǎozi yù duàn nán duàn zhè gùshì
Quán wèi ài shàngle nǐ piānpiān nǐ bùzhī
Zhī bùzhī měi wǎn xiǎng nǐ shí cì bǎi cì
Měi wǎn yě qù děng yīn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chuyện Tình Yêu Phần Mở Đầu (爱的故事上集) (DJ.XYremix)

về máy:

Thêm bài hát Chuyện Tình Yêu Phần Mở Đầu (爱的故事上集) (DJ.XYremix) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mộng Hàm
Xem tất cả
Video của Mộng Hàm
Xem tất cả
;