Chia Tay Trước Rồi Mới Buồn (先分手再难过) - Tiểu Ngư Âm Nhạc

Chia Tay Trước Rồi Mới Buồn (先分手再难过)

Đóng góp: satoru
先分手再难过 - 小鱼音乐

你的沉默让我不知所措
nǐ de chén mò ràng wǒ bù zhī suǒ cuò
无法应对也无法挣脱
wú fǎ yīng duì yě wú fǎ zhèng tuō
如果不爱了请你直接说
rú guǒ bù ài liǎo qǐng nǐ zhí jiē shuō
不要让我守着个寂寞
bù yào ràng wǒ shǒu zhuó gè jì mò
你的冷漠让我感到忐忑
nǐ de lěng mò ràng wǒ gǎn dào tǎn tè
关于幸福我无法掌握
guān yú xìng fú wǒ wú fǎ zhǎng wò
从前的快乐都被你剥落
cóng qián de kuài lè dū bèi nǐ bāo luò
这样下去能有啥结果
zhè yàng xià qù néng yǒu shá jié guǒ
说狠话的是我 心里难过的是我
shuō hěn huà de shì wǒ xīn lǐ nán guò de shì wǒ
要先走的是我 频频回头的是我
yào xiān zǒu de shì wǒ pín pín huí tóu de shì wǒ
而你只用一个冷暴力就做到了
ér nǐ zhī yòng yī gè lěng bào lì jiù zuò dào liǎo
最后把所有责任都归结于我
zuì hòu bǎ suǒ yǒu zé rèn dū guī jié yú wǒ
说不痛的是我 一再落泪的是我
shuō bù tòng de shì wǒ yī zài luò lèi de shì wǒ
睡不着的是我 夜夜买醉的是我
shuì bù zhuó de shì wǒ yè yè mǎi zuì de shì wǒ
我不知道怎样才能够解开疑惑
wǒ bù zhī dào zěn yàng cái néng gòu jiě kāi yí huò
这场爱里你到底有没有爱过
zhè cháng ài lǐ nǐ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
有没有爱过
yǒu méi yǒu ài guò
你的冷漠让我感到忐忑
nǐ de lěng mò ràng wǒ gǎn dào tǎn tè
关于幸福我无法掌握
guān yú xìng fú wǒ wú fǎ zhǎng wò
从前的快乐都被你剥落
cóng qián de kuài lè dū bèi nǐ bāo luò
这样下去能有啥结果
zhè yàng xià qù néng yǒu shá jié guǒ
说狠话的是我 心里难过的是我
shuō hěn huà de shì wǒ xīn lǐ nán guò de shì wǒ
要先走的是我 频频回头的是我
yào xiān zǒu de shì wǒ pín pín huí tóu de shì wǒ
而你只用一个冷暴力就做到了
ér nǐ zhī yòng yī gè lěng bào lì jiù zuò dào liǎo
最后把所有责任都归结于我
zuì hòu bǎ suǒ yǒu zé rèn dū guī jié yú wǒ
说不痛的是我 一再落泪的是我
shuō bù tòng de shì wǒ yī zài luò lèi de shì wǒ
睡不着的是我 夜夜买醉的是我
shuì bù zhuó de shì wǒ yè yè mǎi zuì de shì wǒ
我不知道怎样才能够解开疑惑
wǒ bù zhī dào zěn yàng cái néng gòu jiě kāi yí huò
这场爱里你到底有没有爱过
zhè cháng ài lǐ nǐ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
说狠话的是我 心里难过的是我
shuō hěn huà de shì wǒ xīn lǐ nán guò de shì wǒ
要先走的是我 频频回头的是我
yào xiān zǒu de shì wǒ pín pín huí tóu de shì wǒ
而你只用一个冷暴力就做到了
ér nǐ zhī yòng yī gè lěng bào lì jiù zuò dào liǎo
最后把所有责任都归结于我
zuì hòu bǎ suǒ yǒu zé rèn dū guī jié yú wǒ
说不痛的是我 一再落泪的是我
shuō bù tòng de shì wǒ yī zài luò lèi de shì wǒ
睡不着的是我 夜夜买醉的是我
shuì bù zhuó de shì wǒ yè yè mǎi zuì de shì wǒ
我不知道怎样才能够解开疑惑
wǒ bù zhī dào zěn yàng cái néng gòu jiě kāi yí huò
这场爱里你到底有没有爱过
zhè cháng ài lǐ nǐ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
有没有爱过
yǒu méi yǒu ài guò
我不知道怎样才能够解开疑惑
wǒ bù zhī dào zěn yàng cái néng gòu jiě kāi yí huò
这场爱里你到底有没有爱过
zhè cháng ài lǐ nǐ dào dǐ yǒu méi yǒu ài guò
有没有爱过
yǒu méi yǒu ài guò
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chia Tay Trước Rồi Mới Buồn (先分手再难过)

về máy:

Thêm bài hát Chia Tay Trước Rồi Mới Buồn (先分手再难过) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tiểu Ngư Âm Nhạc
Xem tất cả
Video của Tiểu Ngư Âm Nhạc
Xem tất cả
;