Chỉ Huy Chuyến Bay (飞行指挥家) - Hoa Thần Vũ

Đóng góp: danjustince
Mào xiǎn de pài duì
Quán shì jiè jiù wèi
Zhù yì quán shén jiè bèi
Yòng rè xiě qù zhuī
Tū pò le jí xiàn
Kàn zǐ dàn xiàng hòu tuì
Chōng pò xīn de yǔ zhòu
Ràng rè ài shī kòng
Chōng fēng oh
Qù zhuī zhú
Nà gè chāo yuè xiǎng xiàng de tòng kuài
Jué sài quān zài yōng bào xīn qī dài
Qù kāi qǐ xīn de wèi lái
Xiǎng xiàng wéi yì qǐ fēi
Yòng xìn hào qiāng zhǐ huī
Tū pò píng yōng bāo wéi
Táo tài rè xiě duō yú chǔn duō láng bèi
Yòng jí sù de wú wèi
Bǎi tuō dì xīn zhī pèi
Xiàng zhuó wèi lái qǐ fēi
Jīng cǎi biàn chéng jué duì
No one gonna make me down
Bù cún zài fǎn pài
Yě méi yǒu zhàng ài
Zhī yǒu zì wǒ táo tài
Xiào yì xiǎng tiān kāi
Wǒ piān yòng rè ài
Fān pán yíng gè jīng cǎi
Wǒ jué dìng yào wú xiàn de tòng kuài
Jué sài quān zài yōng bào xīn qī dài
Qù kāi qǐ xīn de wèi lái
Xiǎng xiàng wéi yì qǐ fēi
Yòng xìn hào qiāng zhǐ huī
Tū pò píng yōng bāo wéi
Táo tài rè xiě duō yú chǔn duō láng bèi
Yòng jí sù de wú wèi
Bǎi tuō dì xīn zhī pèi
Xiàng zhuó wèi lái qǐ fēi
Jīng cǎi biàn chéng jué duì
No one gonna make me down
Qì liú jí sù hòu tuì zhāo zhuó mù biāo qǐ fēi
Suí shí zuò hǎo zhǔn bèi pǐn cháng shèng lì zī wèi
Mèng jìng qǐ dòng píng háng shí kōng
Dǎ kāi wú xiàn de kě néng
Shēn tǐ shī zhòng xiàng piāo fú tài kōng
Zhèng tuō le píng yōng
Měi gè jǔ dòng měi gè máo kǒng
Dū xiàng zài chǔn chǔn yù dòng
Are you ready to win now
Xiǎng xiàng wéi yì qǐ fēi
Zuò hǎo zhàn dǒu zhǔn bèi
Zhà fàng tài yáng guāng huī
Bù guǎn hēi yè duō qiáng dà duō shēn suì
Yòng jí sù de wú wèi
Bǎi tuō dì xīn zhī pèi
Xiàng zhuó wèi lái qǐ fēi
Jīng cǎi biàn chéng jué duì
Right now
No one gonna make me down
Wu oh
Born to win born to win yeah
Wu oh
Keep flying keep fighting
Wu oh bù chè tuì bù hòu huǐ
Xiǎng xiàng wéi yì xiǎng xiàng wéi yì
Xiàng wèi lái qǐ fēi yeah
No one gonna make me down.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chỉ Huy Chuyến Bay (飞行指挥家)

về máy:

Thêm bài hát Chỉ Huy Chuyến Bay (飞行指挥家) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hoa Thần Vũ
Xem tất cả
Video của Hoa Thần Vũ
Xem tất cả
;