Bình Thường Một Chút (普通一下) - Lưu Thuỵ Kỳ

Đóng góp: danjustince
nì shí zhēn tè bié qǐ huá
dāng tái tóu kàn tiān kōng jué dé hěn miǎo xiǎo yī wú suǒ huò
xiàng tān wán de xiǎo hái zǒu jìn le jù dà de bō lí lóng
kàn zhuó nà chē shuǐ mǎ lóng xū yào hóng dēng lái zàn shí fàng kōng
bù rú fàng qīng sōng xiǎng shòu dāng xià měi kè zuì wēn róu de bāo róng
méi xiǎng fǎ jiù pǔ tōng yī xià méi dào lǐ yě pǔ tōng yī xià
zài rè làng lǐ pū tōng yī xià jiàn qǐ quán shì jiè de shuǐ huā
rú guǒ shuō fēi dé yuè gāo jiù yuè huì yǒu là kōng de niàn tóu
xiǎng yào zhǎo gè zhěn tóu kàn wán bàn cháng zuì jīng cǎi de xiù
bié ràng měi hǎo zài zuǒ yòu què méi yǒu rén qù àn xià àn niǔ
bù rú fàng qīng sōng xiǎng shòu dāng xià měi kè zuì wēn róu de bāo róng
méi xiǎng fǎ jiù pǔ tōng yī xià méi dào lǐ yě pǔ tōng yī xià
zài rè làng lǐ pū tōng yī xià jiàn qǐ quán shì jiè de shuǐ huā
yǐ kàn guò diàn yǐng yě wú suǒ wèi nà zuì zhòng yào de shì hé shuí
rén shēng zhī yǒu yī cì jī huì suǒ yǐ wǒ bù huì shè dé pū zhāng làng fèi
shǒu jī jìng yīn huàn piàn kè ān níng cái néng gòu tīng dào nà zhuǎn jiǎo de fēng jǐng
jiù xiàng hū yuǎn hū jìn de mí cáng xiàn jǐng tài kuài jiě kāi mí dǐ jiù shī qù lè qù
suǒ yǐ guī líng fàng qīng sōng hū xī xiǎng shòu zhè yǔ nǐ chuán dì de mò qì
cóng shēn tǐ zhòng xīn dào jiǎo bù qīng yíng bǎ shēng huó jí xīng biàn chéng yuán wǔ qū
pǔ tōng yī xià cǎi zhuó làng huā kuài yào tiào qǐ wǔ
méi yǒu gū dú zài bù zài hū kuài lè tā zuì qīng chǔ baby
méi xiǎng fǎ jiù pǔ tōng yī xià méi dào lǐ yě pǔ tōng yī xià
zài rè làng lǐ pū tōng yī xià jiàn qǐ quán shì jiè de shuǐ huā
méi xiǎng fǎ jiù pǔ tōng yī xià méi dào lǐ yě pǔ tōng yī xià
zài rè làng lǐ pū tōng yī xià jiàn qǐ quán shì jiè de shuǐ huā
wèi jīng xǔ kě , bù dé fān chàng huò shǐ yòng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bình Thường Một Chút (普通一下)

về máy:

Thêm bài hát Bình Thường Một Chút (普通一下) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lưu Thuỵ Kỳ
Xem tất cả
Video của Lưu Thuỵ Kỳ
Xem tất cả
<>;