Ái Tình Chủ Diễn (爱情主演) - Mạc Lộ Lộ

Ái Tình Chủ Diễn (爱情主演)

Đóng góp: Shadow
错的时间错的地点
cuò de shí jiān cuò de dì diǎn
遇到对的人
yù dào duì de rén
对的感觉对的选择
duì de gǎn jué duì de xuǎn zé
最美的缘分
zuì měi de yuán fèn
不要再问我爱你有几分
bú yào zài wèn wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
在我的心里爱情
zài wǒ de xīn lǐ ài qíng
永远是最真
yóng yuǎn shì zuì zhēn
你是鱼呀
nǐ shì yú ya
我是水呀永远不离分
wǒ shì shuǐ ya yóng yuǎn bù lí fēn
天涯海角
tiān yá hǎi jiǎo
我都随你一路的风尘
wǒ dōu suí nǐ yí lù de fēng chén
爱是一个吻爱是种眼神
ài shì yí gè wěn ài shì zhǒng yǎn shén
爱是你我前世
ài shì nǐ wǒ qián shì
共同修来的福分
gòng tóng xiū lái de fú fen
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证爱你一万年
wǒ huì bǎo zhèng ài nǐ yí wàn nián
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证不让你失恋
wǒ huì bǎo zhèng bú ràng nǐ shī liàn
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变永远
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn yóng yuǎn
你是鱼呀我是水呀
nǐ shì yú ya wǒ shì shuǐ ya
永远不离分
yóng yuǎn bù lí fēn
天涯海角
tiān yá hǎi jiǎo
我都随你一路的风尘
wǒ dōu suí nǐ yí lù de fēng chén
爱是一个吻爱是种眼神
ài shì yí gè wěn ài shì zhǒng yǎn shén
爱是你我前世
ài shì nǐ wǒ qián shì
共同修来的福分
gòng tóng xiū lái de fú fen
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证爱你一万年
wǒ huì bǎo zhèng ài nǐ yí wàn nián
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证不让你失恋
wǒ huì bǎo zhèng bú ràng nǐ shī liàn
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变永远
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn yóng yuǎn
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证爱你一万年
wǒ huì bǎo zhèng ài nǐ yí wàn nián
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn
我能不能做你
wǒ néng bu néng zuò nǐ
爱情故事里的主演
ài qíng gù shi lǐ de zhú yǎn
我会保证不让你失恋
wǒ huì bǎo zhèng bú ràng nǐ shī liàn
就算时光变迁沧海变桑田
jiù suàn shí guāng biàn qiān cāng hǎi biàn sāng tián
我对你的爱不会变变变
wǒ duì nǐ de ài bú huì biàn biàn biàn
变变变永远
biàn biàn biàn yóng yuǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ái Tình Chủ Diễn (爱情主演)

về máy:

Thêm bài hát Ái Tình Chủ Diễn (爱情主演) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mạc Lộ Lộ
Xem tất cả
Video của Mạc Lộ Lộ
Xem tất cả
;