Về Anh (关于你) - AKB48 Team SH

headset 457  cloud_download 24

Về Anh (关于你)

Đóng góp: maximus

Ah ah my darling
Be my lady love
Oh come on you know what
I fell in love with
Nǐ xǐhuān hóngchá de wēnhé
Shèngguò kāfēi de zhìrè
Bǎ dǎngzhù yǎnjīng de liúhǎi
Shǎoxǔ jiǎnle yīdiǎn
Nǐ xǐhuān yújiā yùndòng ràng nǐ kuàilè
Tǎoyàn kǒngbù de diànyǐng tǎoyàn xiāngcài de wèijué
Juéshì dì mólì ràng nǐ chénmí wúfǎ zìbá
Shénjīngzhì de juéjiàng yěxǔ shì tiānshēng hàoqiáng
Bànsuízhe yī nián guāngyīn dōu zài nǐ shēnbiān
Lián sùyán de múyàng dōu jì zài xīnjiān
Yī yán yī yǔ yī yán yī yǔ
Yī diǎn yī dī yī diǎn yī dī
Ràng wǒ duì nǐ rúcǐ de zháomí
Guānyú nǐ wǒ dū xiǎng zhīdào
Xiǎng quándōu míngliǎo
Nǎpà zhǐshì yīgè nǐ de xiào
Dì yī tiān jiù bèi nǐ suǒdìng
Wǒ wúfǎ ānjìng
Zhǐ xiǎng wǎng nǐ shēnbiān kàojìn
Guānyú nǐ wǒ dū xiǎng zhīdào
Bǐ shéi dōu míngliǎo
Xíguàn zài nǐ de shìjiè bù tíng rào
Wǒ xiǎng zài jīntiān nǔlì gǔ qǐ yǒngqì
Qīnkǒu duì nǐ shuō chū wǒ ài nǐ
Nǐ xǐhuān sì chǔ dì sōují hǎowán wùjiàn fàng fángjiān
Bǎ yǐnxíng yǎnjìng dài shàngle nǐ de mírén shuāngyǎn
Lí yǒngchí yuǎn xiē yóuyǒng shì nǐ de mángdiǎn
Jiùsuàn shì yīxiē wúguān jǐnyào de piānzhāng
Yě huì cúnfàng wǒ nèixīn shēn chǔ de bǎoxiāng
Nǐ zài zuǒbiān nǐ zài zuǒbiān
Wǒ zài yòubiān wǒ zài yòubiān
Nǐ de cè liǎn shì wǒ de juànliàn
Guānyú nǐ wǒ dū xiǎng zhīdào
Qǐng dōu yào xiāng gào
Zhǐyào wǒ bù zhīdào de dōu xiǎng yào
Bùlùn shì dàxiǎo shì suǒshì
Xìngfú de yě hǎo
ǒu'ěr de shāngxīn nánguò yě hǎo
Zhè jiùshì àiqíng de suǒwèi
Cóng kāitóu dào wěi
Biàn dé xiǎng yào liǎojiě nǐ dì měi
Bǎoguì bùjīngyì shōují měi yī diǎn yī dī
Wǒ fāxiàn zǎo yǐjīng ài shàng nǐ
Guānyú nǐ wǒ dū xiǎng zhīdào
Bǐ shéi dōu míngliǎo
Nǐ de qīngróu nǐ de guàipǐ hào
Tiánměi de nǐ de xiào zài wǒ xīnjiān fāxiào
Tiánmì de ràng wǒ wú chù táo
Táo bù chū àiqíng de yǐnlì
Wǒ wúfǎ táobì
Qíngbùzìjīn xiǎng yào kàojìn nǐ
Mùguāng jǐn jǐn de suǒdìng nányǐ chōu lí
Wǒ quèdìng wǒ yǐjīng ài shàng nǐ

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Về Anh (关于你) về máy:

Thêm bài hát Về Anh (关于你) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment