Hôm Qua, Vô Cước Điểu Còn Không Bay Ra Vườn Hoa Đông Dật (昨天, 无脚鸟还没飞出东逸花园) - Trần Tư Kiện

headset 1,261  cloud_download 54

Hôm Qua, Vô Cước Điểu Còn Không Bay Ra Vườn Hoa Đông Dật (昨天, 无脚鸟还没飞出东逸花园)

Đóng góp: maximus

Yǔ háishì bùxià ne
Zěnme bù xiǎndé shānggǎn xiē
Lùshàng hǎoduō xíngchē
Zěnme bù kāi dé màn yīxiē
Zhè cì wǒ mò dài diànhuà
Wǒ yǐjīng méiyǒu yào qiēduàn de qiānguà
Māmā bié zài hé wǒ chǎojià
Ràng wǒ fēi qù zhǎng dà
Jiāng wǒ de guòqù dōu dǎbāo
Zǎo jiù zhǔnbèi hǎo líkāi wǒ de jiǎo
Bèi shàng nǐmen mùsòng de zhòngliàng
Bù huítóu wǒ xūyào fàngxīn dì qǐtiào
Rúguǒ kànchuānle wǒ de qièruò
Néng fǒu jiè wǒ yīgè ruòwúqíshì de bèijǐng
Bìjìng zhè cì méi rén kěyǐ jiào wǒ
Zěnme nénggòu bǎi chū gèngjiā jiāndìng de bèiyǐng
éi bùyào zài dānyōu
Wǒ huì ràng dàyǔ lái bāng wǒ liúlèi
Jiùsuàn luò zài méiyǒu huā de shān qiū
Yě bù huì ràng tā luò zài nǐmen jǐbèi
Wèi wǒ kāi yī shàn chuāng
Zhèyàng cái nénggòu bāng
Wǒ de sīniàn liú gè wèizhì
Jiù ràng wǒ yònglì de huī chì
Bàituō fēng dāng wǒ huízhí
Lái gàosù nǐmen méishì
Jiùsuàn yǒu yúnduǒ huì lái dǎrǎo
Chuānguò jiù zhīdào xūwúpiāomiǎo
Yántú de kōngqì fēnglì
Cì tòng wǒ yě méi fǎ jiāng wǒ dǎdǎo
Miànxiàng tàiyáng wǒ huì rónghuà tā de gāowēn
Jīngguò shāmò wǒ yào chuī sàn tā de shā chén
Dàxuě láile wǒ yào bīngdòng tā de shuāng chún
Zhèlǐ méi nǐ érzi tā fēi bù guòqù de dàmén
Cóngqián měi gè guānyú wǒ dì dìfāng
Dōu yǒu nǐmen péi
Xiànzài nǐmen bù gǎn qù dì dìfāng
Wǒ bāng nǐmen fēi
Méi fǎ lüèguò shíjiān
Tā rú suō sì jiàn
Wǒ zhǐ néng bǎochí zhíxiàn
Dài wǒ ràole dìqiú yī quān
Zài huí jiā xiàng nǐ zhìqiàn
Jiù zài zuótiān
Wǒ hái méi fēi chū dōng yì huāyuán
Jiù zài zuótiān
Wǒ hái nénggòu làngfèi shíjiān
Jiù zài zuótiān
Wǒ hái méi fēi chū dōng yì huāyuán
Jiù zài zuótiān
Wǒ hái méi yǒngyǒuguò zuótiān
Jiù kuàiyào fēn bù qīng rìyè
Yě kuàiyào fēn bù qīng sìjì
Dāng wǒ néng wàngjì zhège shìjiè
Cái bù huì wàngjì wǒ de mùdì
Jiùsuàn zhè yè méiyǒu dēng
Jiùsuàn zhòu méiyǒu shēng
Jiùsuàn dìqiú tíng zhuǎn
Wǒ huì yòng chìbǎng shāndòng zhěnggè dàdì
Jiù kuàiyào fēn bù qīng rìyè
Yě kuàiyào fēn bù qīng sìjì
Dāng wǒ néng wàngjì zhège shìjiè
Cái bù huì wàngjì wǒ de mùdì
Jiùsuàn zhè yè méiyǒu dēng
Jiùsuàn zhòu méiyǒu shēng
Jiùsuàn
Yī duǒ duǒ xuānxiāo
Dōu lái tíxǐng wǒ tiān yǒu duō gāo
Kě jiùsuàn wǒ miǎoxiǎo
Bù xiàng xià kàn
Tiānkōng jiù huì biàn chéng lùdì
Wǒ bì zhuóyǎn fēixíng
Jiù suàn zài bàntú
Huì bèi liúyán fēiyǔ gěi nòng zāng wǒ chìbǎng
Zài nǐmen yǎnzhōng wǒ de yǔmáo
Réng shì zuì jiébái de múyàng
Tiānkōng méiyǒu biānjì
Hái hǎo nǐmen de ài wúxiàn qí
Ràng wǒ bù hàipà huì shīqù lìqì
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Zuótiān
Jiù zài zuótiān
Hēi
Wǒ kànjiàn nǐ de guāng
Hé tāmen de
Huì zài yīqǐle

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Hôm Qua, Vô Cước Điểu Còn Không Bay Ra Vườn Hoa Đông Dật (昨天, 无脚鸟还没飞出东逸花园) về máy:

Thêm bài hát Hôm Qua, Vô Cước Điểu Còn Không Bay Ra Vườn Hoa Đông Dật (昨天, 无脚鸟还没飞出东逸花园) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment