Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气) - yihuik Dĩ Tuệ ; Hắc Nhân Lý Quỳ Noisemakers ; Thập Thất Thảo

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
Yuè liàng zhǎ zhǎ yǎn jīng wǒ bǎ nǐ fàng zài shǒu xīn
Nà jī gè zì shuō chū qù yòu pà nǐ jiǎ zhuāng tīng bù qīng
Dīng dīng dōng dōng zěn me jīn wǎn tū rán hǎo ān jìng
Jiù děng zhuó nǐ hū xī jué dìng
Piāo piāo sǎ sǎ de xiǎo yǔ qīng qīng là zài wū dǐng
Xià yè chán míng de jié zòu jìng rán yě rú cǐ shú xī
Dī dī dá dá zěn me jīn wǎn wǒ yòu mèng jiàn nǐ
Hěn xiǎng jiàn nǐ bù zhǐ mèng lǐ
Ok
Zěn me huán méi shōu dào nǐ de xiāo xī
Dàn shì wǒ yě bù gǎn bō guò qù
Wèn nǐ zài nǎ lǐ
Hé shuí zài yī qǐ
Zěn yàng de xīn qíng
Shì shén me tiān qì
Gāi zěn me kāi shǐ huà tí
Wǒ hǎo pà yì wài chū jú
Dé bù dào nǐ de zhù yì
Gù shì bù néng jì xù
Nǎo hǎi lǐ dū shì
Nǐ de xiào róng nǐ de shēng yīn
Jiǔ jiǔ de huī zhī bù qù yeah
Yuè liàng zhǎ zhǎ yǎn jīng wǒ bǎ nǐ fàng zài shǒu xīn
Nà jī gè zì shuō chū qù yòu pà nǐ jiǎ zhuāng tīng bù qīng
Dīng dīng dōng dōng zěn me jīn wǎn tū rán hǎo ān jìng
Jiù děng zhuó nǐ hū xī jué dìng
Líng chén sān diǎn bàn de lǎo jiē
Yǔ dī dǎ shī le qīng tái
Chuāng wài méng lóng de yǔ shēng
Yuè ěr de bié chū xīn cái
Shōu dào nǐ sàn bù yāo yuē
Zhè gè chuàng yì cóng nǎ tīng lái
Wù qì zhōng nǐ mó hū de xiào
Qū sàn wǒ suǒ yǒu yīn mái
Bù zì jué de bǎ jiǎo bù fàng màn
Tǐ huì zhè gè jì jié
Dú yǒu de làng màn
Bào qiàn zhī gǎn yòng yú guāng kuī shì
Yī biān huí bì duì shì
Yī biān zài xīn lǐ liú xià nǐ de wèi zhì
Piāo piāo sǎ sǎ de xiǎo yǔ qīng qīng là zài wū dǐng
Xià yè chán míng de jié zòu jìng rán yě rú cǐ shú xī
Dī dī dá dá zěn me jīn wǎn wǒ yòu mèng jiàn nǐ
Hěn xiǎng jiàn nǐ bù zhǐ mèng lǐ
Yuè liàng zhǎ zhǎ yǎn jīng wǒ bǎ nǐ fàng zài shǒu xīn
Nà jī gè zì shuō chū qù yòu pà nǐ jiǎ zhuāng tīng bù qīng
Dīng dīng dōng dōng zěn me jīn wǎn tū rán hǎo ān jìng
Jiù děng zhuó nǐ hū xī jué dìng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气)

về máy:

Thêm bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气) vào danh sách Playlist

Bài hát của yihuik Dĩ Tuệ ; Hắc Nhân Lý Quỳ Noisemakers ; Thập Thất Thảo
Xem tất cả
Video của yihuik Dĩ Tuệ ; Hắc Nhân Lý Quỳ Noisemakers ; Thập Thất Thảo
Xem tất cả
<>;