Quãng Đời Còn Lại Rất Đáng Quý Đừng Lãng Phí (余生很贵别去浪费) - Yến Thê

Restrict Content

Quãng Đời Còn Lại Rất Đáng Quý Đừng Lãng Phí (余生很贵别去浪费)

Đóng góp: satoru
余生很贵别去浪费 - 燕栖

余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
为何让对方满脸的憔悴
wéi hé ràng duì fāng mǎn liǎn de qiáo cuì
满坛的佳酿没有半点滋味
mǎn tán de jiā niàng méi yǒu bàn diǎn zī wèi
且给余生的爱暂留一杯
qiě gěi yú shēng de ài zàn liú yī bēi
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
岁月短暂痛快的爱一回
suì yuè duǎn zàn tòng kuài de ài yī huí
用心去珍惜未来就会很美
yòng xīn qù zhēn xī wèi lái jiù huì hěn měi
为爱插上翅膀远走高飞
wéi ài chā shàng chì bǎng yuǎn zǒu gāo fēi
对你不争不抢是我的态度
duì nǐ bù zhēng bù qiǎng shì wǒ de tài dù
对你不依不饶是我的在乎
duì nǐ bù yī bù ráo shì wǒ de zài hū
沉默是我习惯那不是战术
chén mò shì wǒ xí guàn nà bù shì zhàn shù
可是你却没有看清楚
kě shì nǐ què méi yǒu kàn qīng chǔ
对你不卑不亢也不是套路
duì nǐ bù bēi bù kàng yě bù shì tào lù
对你投其所好也不是屈服
duì nǐ tóu qí suǒ hǎo yě bù shì qū fú
心中若无真爱谁拿命去赌
xīn zhōng ruò wú zhēn ài shuí ná mìng qù dǔ
给我一个答案不算你输
gěi wǒ yī gè dá àn bù suàn nǐ shū
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
为何让对方满脸的憔悴
wéi hé ràng duì fāng mǎn liǎn de qiáo cuì
满坛的佳酿没有半点滋味
mǎn tán de jiā niàng méi yǒu bàn diǎn zī wèi
且给余生的爱暂留一杯
qiě gěi yú shēng de ài zàn liú yī bēi
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
岁月短暂痛快的爱一回
suì yuè duǎn zàn tòng kuài de ài yī huí
用心去珍惜未来就会很美
yòng xīn qù zhēn xī wèi lái jiù huì hěn měi
为爱插上翅膀远走高飞
wéi ài chā shàng chì bǎng yuǎn zǒu gāo fēi
对你不卑不亢也不是套路
duì nǐ bù bēi bù kàng yě bù shì tào lù
对你投其所好也不是屈服
duì nǐ tóu qí suǒ hǎo yě bù shì qū fú
心中若无真爱谁拿命去赌
xīn zhōng ruò wú zhēn ài shuí ná mìng qù dǔ
给我一个答案不算你输
gěi wǒ yī gè dá àn bù suàn nǐ shū
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
为何让对方满脸的憔悴
wéi hé ràng duì fāng mǎn liǎn de qiáo cuì
满坛的佳酿没有半点滋味
mǎn tán de jiā niàng méi yǒu bàn diǎn zī wèi
且给余生的爱暂留一杯
qiě gěi yú shēng de ài zàn liú yī bēi
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
岁月短暂痛快的爱一回
suì yuè duǎn zàn tòng kuài de ài yī huí
用心去珍惜未来就会很美
yòng xīn qù zhēn xī wèi lái jiù huì hěn měi
为爱插上翅膀远走高飞
wéi ài chā shàng chì bǎng yuǎn zǒu gāo fēi
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
为何让对方满脸的憔悴
wéi hé ràng duì fāng mǎn liǎn de qiáo cuì
满坛的佳酿没有半点滋味
mǎn tán de jiā niàng méi yǒu bàn diǎn zī wèi
且给余生的爱暂留一杯
qiě gěi yú shēng de ài zàn liú yī bēi
余生很贵你别去浪费
yú shēng hěn guì nǐ bié qù làng fèi
岁月短暂痛快的爱一回
suì yuè duǎn zàn tòng kuài de ài yī huí
用心去珍惜未来就会很美
yòng xīn qù zhēn xī wèi lái jiù huì hěn měi
为爱插上翅膀远走高飞
wéi ài chā shàng chì bǎng yuǎn zǒu gāo fēi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Quãng Đời Còn Lại Rất Đáng Quý Đừng Lãng Phí (余生很贵别去浪费)

về máy:

Thêm bài hát Quãng Đời Còn Lại Rất Đáng Quý Đừng Lãng Phí (余生很贵别去浪费) vào danh sách Playlist

Bài hát của Yến Thê
Xem tất cả
Video của Yến Thê
Xem tất cả
;