Lui Giữ (退守) - Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
Wǒmen shéi de gǎnqíng tuìshǎi de bǐjiào kuài
Jiù xiàng shì yī chǎng bù yuàn rènshū de bǐsài
Bì yǎn zǒng yǒurén yǐng páihuái
Qìngxìng juéwàng méiyǒu hòulái
Zài xīndǐ chēng qǐ de bǎolěi
Zì rènwéi tā jiānbùkěcuī
Méi xiǎngdào jìng huì chéngle wǒ de ruǎnlē
Jiù xiàng bōlí suì de gāncuì
Ér wǒ yòu bùshì méiyǒu yǎnlèi
Shì bùshì lèishuǐ
Liú bù liú shìfǒu dōu duì shéi wúsuǒwèi
Wéi bù zhídé de rén liúlèi
Duō làngfèi líkāi jiù líkāi
Bù zhídé děngdài wǒ méiyǒu gǎnkǎi
Gèng bù huì duì zhàopiàn fādāi
Xū qíng jiǎyì qǐng bié zài fùdài
Jiù dāng shì bìngrén de dúbái wǒ bùzhī hǎodǎi
Wǒ bù dǒng hǎo lài
Wúlì jiēshòu cāngbái de ài
Qǐng jiùcǐ fēnkāi
Ér wǒ yòu bùshì méiyǒu yǎnlèi
Shì bùshì lèishuǐ
Liú bù liú shìfǒu dōu duì shéi wúsuǒwèi
Wéi bù zhídé de rén liúlèi
Duō làngfèi líkāi jiù líkāi
Bù zhídé děngdài wǒ méiyǒu gǎnkǎi
Gèng bù huì duì zhàopiàn fādāi
Xū qíng jiǎyì qǐng bié zài fùdài
Jiù dāng shì bìngrén de dúbái wǒ bùzhī hǎodǎi
Wǒ bù dǒng hǎo lài
Wúlì jiēshòu cāngbái de ài
Qǐng jiùcǐ fēnkāi
Duō làngfèi líkāi jiù líkāi
Bù zhídé děngdài wǒ méiyǒu gǎnkǎi
Gèng bù huì duì zhàopiàn fādāi
Xū qíng jiǎyì qǐng bié zài fùdài
Jiù dāng shì bìngrén de dúbái wǒ bùzhī hǎodǎi
Wǒ bù dǒng hǎo lài
Wúlì jiēshòu cāngbái de ài
Qǐng jiùcǐ fēn kāi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lui Giữ (退守)

về máy:

Thêm bài hát Lui Giữ (退守) vào danh sách Playlist

Bài hát của Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng
Xem tất cả
Video của Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng
Xem tất cả
;