Gió Đêm Ngày Hạ (夏日晚风) - Xxxmiracle ; Aioz

Restrict Content

Gió Đêm Ngày Hạ (夏日晚风)

Đóng góp: danjustince
Aioz:
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
gǎn shòu nǐ gěi de wēn róu
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
yī qiē yōu rán de qīng sōng
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
xxxmiracle:
hey girl dǎ bāo nǐ de háng lǐ gēn wǒ qù dōu fēng
kāi zhuó diàn píng zhī xū yào nà jī fēn zhōng
nǐ cóng hòu miàn bào zhù wǒ zài wǒ ěr biān gào sù wǒ
shuō nǐ xiǎng yào tǎng zài hǎi biān bì dōng dōng
xǐ huān kàn nǐ càn làn de tiān zhēn
xīn lǐ cǐ kè zhèng zài fàn làn zhuó jiān zhēn
wǒ de baby shàn liáng shì tiān shēng
ràng wǒ fàng xià gù lǜ zuò nǐ làng màn de xiān shēng
bù yào hài pà méi shuō xiā huà chuān shàng hūn shā ràng wǒ péi nǐ wán guò jiā jiā
wéi nǐ mái xià wǒ de qíng huà zhè cháng yóu xì bù huì jié shù dào lǎo yǎn hūn huā
In the night xiǎng yào bèi nǐ téng ài
wǒ de ài yǒng yuǎn wéi nǐ cún zài
zěn me bàn hǎo xiàng wú fǎ zài lí kāi
wǒ ài shàng le nǐ zhè ràng wǒ xīn cháo péng pài
Aioz:
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
gǎn shòu nǐ gěi de wēn róu
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
yī qiē yōu rán de qīng sōng
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
xxxmiracle:
xiǎng dài nǐ dōu fēng bù guǎn chūn xià qiū dōng
qiǎo qiǎo de jìn rù nǐ de mèng xiāng wǒ shì zhōu gōng
bù zài shì tōu tōu wǒ xiǎng yào yǔ nǐ gōu tōng
bǎ tián yán mì yǔ cáng zài fēng zhōng fán nǎo chōu kōng
qǐng nǐ guāi guāi zài wǒ huái lǐ dài zhuó
gěi nǐ de ài jiù xiàng rè tiān de fire
měi yī kè zài nǐ shēn biān jiù shì ài hé
bǎ nǐ shuāng shǒu jiāo gěi wǒ nǐ bù yòng zài qù cāi cè
hǎi làng mù yù zhuó yáng guāng
nǐ wǒ yōng lǎn tǎng shā tān shàng
shuǐ shǒu kòng zhì zhuó chuán jiǎng
yáo yè xiān qǐ cǎi hóng bō làng
xià rì wǎn fēng hěn qīng liáng
Aioz:
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
gǎn shòu nǐ gěi de wēn róu
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
fàng zòng měi gè xià tiān
yǔ nǐ qiè yì de hù dòng
dòu dòu nǐ de méi yǎn
yī qiē yōu rán de qīng sōng
yǒu nǐ péi zài shēn biān
chuī xià rì de wǎn fēng
oh my girl
oh~
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Gió Đêm Ngày Hạ (夏日晚风)

về máy:

Thêm bài hát Gió Đêm Ngày Hạ (夏日晚风) vào danh sách Playlist

Bài hát của Xxxmiracle ; Aioz
Xem tất cả
Video của Xxxmiracle ; Aioz
Xem tất cả
;