Joker - XMASwu

Restrict Content

Joker

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Yes I'm joker
Free to call my name
Paris lover
Cóng bùguǎn pèi bùpèi
Pēn nǐ shēnshang nà kuǎn xiāngshuǐ wén tā shuì dào zuì
Gēnsuí nǐ de bùfá yě bùguǎn lèi bù lèi
Nǐ shì wǒ fèixū lǐ de shén
Méi lǐyóu qiānzhe wǒ de hún
Anyway Mr.Joker
Guìzhe yěshì nǐ de rén
Ya no matter
Bùguǎn nǐ tóngshí liánluò duōshǎo rén
Ya méi yuánzé
Shì wǒ nèitiān zìjǐ wèi wǒ qǐ de fén ya
Yuánlái shì wǒ yīzhí bèi cǎi zài jiǎodǐ
Hái zài shǎ shǎ děng nǐ huífùzhe xiāoxī
Mùguāng jiázá lèishuǐ quán biàn chéng jiāolǜ
Jìjié jiāotì nǐ wǒ bù zài yǒu jiāojí
Nǐ wǒ guānxì xiàng yī chǎng jiāoyì
Yuēhuì diànyǐng yě jiǎngjiù xiàolǜ
Nǐ de yīqiè kàn lái dōu wú kě tiāotì
Dàotóulái dōu shì wǒ de dújiǎoxì
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
Bǎ nà shì fǎnfù jǔjué tāmen shuō nǐ shì xiǎochǒu
Āntúshēng shìgè huǎngyán jiā nǐ yě zhǐshì gè xiǎochǒu
Gāoxìng de bēnfù yī chǎng bēijù xiàng yītiáo xiǎo gǒu
Bǎ wǒ dǎ rù dìyù yě méi xiǎngguò nǎ tiān yào táozǒu
Yuánlái wǒ zhàn zài dà wù lǐmiàn
Lián zìjǐ dōu kàn bù qīngchǔ
Màn man jiēshòu huà bù tóujī bàn jù duō de xīnkǔ
Xīyǐn nǐ de zhùyì yīyā xuéshé jiù xiàng yīngwǔ
Bǎ ài yā zài tā shēnshang què wàngjìle shēnbiān dīngzhǔ
Wǒ cónglái xué bù huì
Bùzhī yào qù zěnme zuò cái shì nǐ zuǐ lǐ de duì
You like Hermès
Wǒ juédé yǒudiǎn guì
Tāmen quàn wǒ hébì
Ràng zìjǐ nàme lèi
Kàn bùgòu wǒ yě zhǐ bù zhù
Zhǔnbèi hǎo xīnnián de lǐwù
My babe I want u
Yě follow u
Sinking over u
Lalala
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
Nǐ shì wǒ fèixū lǐ de shén
Méi lǐyóu qiānzhe wǒ de hún
Anyway Mr.Joker
Guìzhe yěshì nǐ de rén
No matter
Bùguǎn nǐ tóngshí liánluò duōshǎo rén
Méi yuánzé
Shì wǒ nèitiān zìjǐ wèi wǒ qǐ de fén
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
All I want is own you now
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Joker

về máy:

Thêm bài hát Joker vào danh sách Playlist

Bài hát của XMASwu
Xem tất cả
Video của XMASwu
Xem tất cả
;