I Don't Like Your Girlfriend - Weki Meki

Restrict Content

I Don't Like Your Girlfriend

Đóng góp: k.anitasis
Let's get crazy

대체 언제 봤다고 너네 둘이 그렇게 친해?
잘 모르잖아
할 말도 뭐 딱히 없을 것 같은데

웃어? 뭐가 그렇게 좋아?
헤퍼 보여 그 표정 좀 바보 같아
안 어울려 이젠 그러지 마 절대

신경 쓰여 그래 너 요즘에 하는 게 맘에 좀 안 들어
안 하던 친절한 척을 하니 왜? 오해하잖아 애들이
질투? 무슨 웃겨 내가 대체 그런 걸 왜 해
하나도 재미없어 네가 만든 situation
Cause baby I don't like your girlfriend

Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 나빠 너
Oh oh oh 솔직히 난
I don't like your girlfriend I don't like your girl what?
Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 나빠 너
Oh oh oh 솔직히 난
암만 봐도 근데 안 어울려 너네

저 애보다 네가 더 미워 like 널 뺏긴 기분
나만 알고 내 말만 듣고 I don't 비밀은 없어
(Baby I don't like your girlfriend)

너도 내가 만약에 말야
너보다도 더 친한 아 당연히 boy
그럼 아마 너도 같은 느낌일 걸

몇 마디에 들떠서 어쩔 줄 모르지
어서 down to earth 지금 넌
현실감각이 필요해 빈말일 수도 있어 쟨

질투? 무슨 웃겨 내가 대체 그런 걸 왜 해
하나도 재미없어 네가 만든 situation

Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 안 안녕
Oh oh oh 솔직히 난
I don't like your girlfriend I don't like your girl what?
Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 못 안녕
Oh oh oh 솔직히 난
언제나 그 옆엔 내가 있었는데

나도 이런 내가 좀 이상해 내 맘이 또 막 뛰는 걸
아무렇지 않은 척해야 해 말도 안 돼

Cause baby I don't like your girlfriend
Cause baby I don't like your girlfriend
I don't like your girlfriend I don't like your girl what?
(Oh oh oh) Cause baby
I don't like your girlfriend (oh oh oh I don't)
Oh oh oh oh oh oh
I don't like your girlfriend like your girlfriend

Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 나빠 너
Oh oh oh 솔직히 난
I don't like your girlfriend I don't like your girl what?
Oh oh oh ah ah ah ah oh oh oh 나빠 너
Oh oh oh 솔직히 난
암만 봐도 근데 안 어울려 너네
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát I Don't Like Your Girlfriend

về máy:

Thêm bài hát I Don't Like Your Girlfriend vào danh sách Playlist

Bài hát của Weki Meki
Xem tất cả
Video của Weki Meki
Xem tất cả
;