Fino Style - W8VES; Vu Trinh; Tăng Hàm Giang Cup

Restrict Content

Fino Style

Đóng góp: satoru
fino style - W8VES/于贞/曾涵江Cup

教条规则太多 捆绑束缚了大脑
jiào tiáo guī zé tài duō kǔn bǎng shù fù liǎo dà nǎo
甩甩头发 想把烦恼 也统统甩掉
shuǎi shuǎi tóu fā xiǎng bǎ fán nǎo yě tǒng tǒng shuǎi diào
要灵感 有时关照 好像需要新频道
yào líng gǎn yǒu shí guān zhào hǎo xiàng xū yào xīn pín dào
还好我 爱玩爱躁
huán hǎo wǒ ài wán ài zào
拥抱机遇 拥抱每一秒
yōng bào jī yù yōng bào měi yī miǎo
全新的面貌 由我来制造
quán xīn de miàn mào yóu wǒ lái zhì zào
听到我的声音 好戏就要报道
tīng dào wǒ de shēng yīn hǎo xì jiù yào bào dào
新的音调 配合自由味道
xīn de yīn diào pèi hé zì yóu wèi dào
完美造型 精彩意想不到
wán měi zào xíng jīng cǎi yì xiǎng bù dào
light it up when everyone 'bout to get start
当你准备好了 甩开思想包袱
dāng nǐ zhǔn bèi hǎo liǎo shuǎi kāi sī xiǎng bāo fú
let the beat drop
看我的style 那么亮 吸引大家的目光
kàn wǒ de style nà me liàng xī yǐn dà jiā de mù guāng
shining like a star 要你拍手赞扬
shining like a star yào nǐ pāi shǒu zàn yáng
别眨眼 我的变化速度快到发烫
bié zhǎ yǎn wǒ de biàn huà sù dù kuài dào fā tàng
驾驶宇宙飞船
jià shǐ yǔ zhòu fēi chuán
行驶在通往银河系路上
xíng shǐ zài tōng wǎng yín hé xì lù shàng
my beauty my beauty 给予了心情 好心情
my beauty my beauty gěi yú liǎo xīn qíng hǎo xīn qíng
drive darkness outta the ceiling
ice cold beer 倒进了空瓶
ice cold beer dǎo jìn liǎo kōng píng
if you are not satisfied you can leave at any minute
this party won't stop and we ain't gonna leave it
跟我躁 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
解开所有束缚 感受音浪放肆喧嚣
jiě kāi suǒ yǒu shù fù gǎn shòu yīn làng fàng sì xuān xiāo
跟我造 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
live your life like a pro tonight will never grow old
跟我躁 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
you need my music and a star and I need my crowds
跟我造 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
live your life like a pro tonight will never grow old
i got my own style new hair new vibe
不随波逐流的意志力
bù suí bō zhú liú de yì zhì lì
丝滑且高雅 It's me
sī huá qiě gāo yǎ It's me
是绝无仅有的魅力
shì jué wú jǐn yǒu de mèi lì
my fino time
我们登场solo
wǒ mén dēng cháng solo
不一般的清爽
bù yī bān de qīng shuǎng
年轻 优秀
nián qīng yōu xiù
从此摆脱油腻
cóng cǐ bǎi tuō yóu nì
我们来创造
wǒ mén lái chuàng zào
新风格的秀气
xīn fēng gé de xiù qì
我们即是浪潮
wǒ mén jí shì làng cháo
burning like fire
be higher
独特有态度且具备着才能
dú tè yǒu tài dù qiě jù bèi zhuó cái néng
洒脱的同时拿下了一百分
sǎ tuō de tóng shí ná xià liǎo yī bǎi fēn
不需要提词
bù xū yào tí cí
也不用台本
yě bù yòng tái běn
我的造型 我来主宰
wǒ de zào xíng wǒ lái zhǔ zǎi
走到哪里 都是舞台
zǒu dào nǎ lǐ dū shì wǔ tái
想表达就 说唱出来
xiǎng biǎo dá jiù shuō chàng chū lái
自由是酷爱
zì yóu shì kù ài
新生的力量
xīn shēng de lì liáng
立足于不败
lì zú yú bù bài
fino
保持我专注的信念
bǎo chí wǒ zhuān zhù de xìn niàn
把头发 呵护好 柔顺到
bǎ tóu fā hē hù hǎo róu shùn dào
大家都惊叹
dà jiā dū jīng tàn
随时都新鲜
suí shí dū xīn xiān
推动着情绪我找寻着灵感
tuī dòng zhuó qíng xù wǒ zhǎo xún zhuó líng gǎn
在每个今天
zài měi gè jīn tiān
把握着每一次机会不可能会将就
bǎ wò zhuó měi yī cì jī huì bù kě néng huì jiāng jiù
我时刻都蓄势待发
wǒ shí kè dū xù shì dài fā
往前走不再害怕
wǎng qián zǒu bù zài hài pà
顺滑地把一切伏笔都提前埋下
shùn huá dì bǎ yī qiē fú bǐ dū tí qián mái xià
强韧是我的铠甲
qiáng rèn shì wǒ de kǎi jiǎ
跟我同伴 背靠背
gēn wǒ tóng bàn bèi kào bèi
描绘 新的版图
miáo huì xīn de bǎn tú
感受我们 fino time
gǎn shòu wǒ mén fino time
不做陪衬绿叶 拒绝 周围来的曲解
bù zuò péi chèn lǜ yè jù jué zhōu wéi lái de qū jiě
放轻松 先去嗨
fàng qīng sōng xiān qù hāi
跟我躁 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
解开所有束缚 感受音浪放肆喧嚣
jiě kāi suǒ yǒu shù fù gǎn shòu yīn làng fàng sì xuān xiāo
跟我造 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
live your life like a pro tonight will never grow old
跟我躁 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
you need my music and a star and I need my crowds
跟我造 follow me till the end 到疯掉
gēn wǒ zào follow me till the end dào fēng diào
live your life like a pro tonight will never grow old yeah
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Fino Style

về máy:

Thêm bài hát Fino Style vào danh sách Playlist

Bài hát của W8VES; Vu Trinh; Tăng Hàm Giang Cup
Xem tất cả
Video của W8VES; Vu Trinh; Tăng Hàm Giang Cup
Xem tất cả
<>;