Kế Tiếp (下一个) - Vương Tĩnh Văn Không Mập

Restrict Content

Kế Tiếp (下一个)

Đóng góp: danjustince
shì ān jìng xiǎn dé kū shēng gé wài nán kān
shì bù yàn qí fán de xīn ruǎn
tā liú gěi nǐ de bù ān jiāng yóu wǒ bǎo guǎn
zài juān wǒ yī diǎn nǐ líng suì de xǐ huān
shì rè nào chèn dé xiào shēng nà me gū dān
shì jué kǒu bù tí de lí sàn
nǐ gěi le xiē xīn suān
wǒ zěn me yě bù gǎn kū hǎn
zhè yàng gòu bù gòu dé dào nǐ de chēng zàn
shì wǒ méi shuō bù gǎn shuō mèng zǎo xǐng le
shì nǐ wàng le nǐ zǒu le miàn wú cán sè
dū zhēng xiān kǒng hòu zuò shòu hài zhě
zuì nán wàng de yí hàn de bù gāi shì wǒ
wǒ quán xīn tóu rù jiǎo sè
què zhī pèi zuò diū qì de xià yī gè
shì rè nào chèn dé xiào shēng nà me gū dān
shì jué kǒu bù tí de lí sàn
nǐ gěi le xiē xīn suān
wǒ zěn me yě bù gǎn kū hǎn
zhè yàng gòu bù gòu dé dào nǐ de chēng zàn
shì wǒ méi shuō bù gǎn shuō mèng zǎo xǐng le
shì nǐ wàng le nǐ zǒu le miàn wú cán sè
dū zhēng xiān kǒng hòu zuò shòu hài zhě
zuì nán wàng de yí hàn de bù gāi shì wǒ
wǒ quán xīn tóu rù jiǎo sè
què zhī pèi zuò diū qì de xià yī gè
nǐ bù yào de xià yī gè
jiū jìng shì nǎ yī gè
wéi hé shì wǒ
míng míng nà me pèi hé
shì wǒ méi shuō bù gǎn shuō mèng huán zuò zhuó
shì nǐ wàng le nǐ zǒu le wǒ gāi dǒng de
duō shǎo xià yī gè cái lún dào wǒ
zuì nán wàng de yí hàn de bù gāi shì wǒ
wǒ quán xīn quán yì ài zhuó
què zhī pèi zuò diū qì de xià yī gè
nǐ shì bèi shuí diū qì de xià yī gè
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kế Tiếp (下一个)

về máy:

Thêm bài hát Kế Tiếp (下一个) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Tĩnh Văn Không Mập
Xem tất cả
Video của Vương Tĩnh Văn Không Mập
Xem tất cả
<>;