Ở Quán Cafe Nơi Thanh Xuân Lạc Hướng (在青春迷失的咖啡館) - Vương Tâm Lăng

Restrict Content

Ở Quán Cafe Nơi Thanh Xuân Lạc Hướng (在青春迷失的咖啡館)

Đóng góp: danjustince
měi lì de nǚ hái nà zì zài de mó yàng
zǒng shì hěn nán bèi jì dé
mí rén de nán hái nà jí xīng de kě wàng
bèi duì lǐ xiǎng kuài lè zhuó

bù zhǔn qíng xù huà bù zhǔn tōu tōu xiǎng niàn bù zhǔn huí tóu
zuò jiā mìng zhōng zhè wēi kǔ de zuò zuò
liàn ài màn yóu zhōng gè gè dū sì dǒng fēi dǒng

xià yǔ zhī bù guò yǒu shuí wéi nǐ gāng kū guò
gū dú zhī bù guò yī rén zǒu yī duàn huǎn pō
chéng shú zhī bù guò děng yī qiē dū bù jiǎ sī suǒ
xīn ǒu ěr zhí zhuó zài guò yú xuān xiāo de cháng suǒ

xí guàn shì hé shì jiè tuǒ xié de jué qiáng
jiē shòu wù jiě de zǒng hé
zuì tòng de gǎn qíng xiàng zuì shēn kè de huǎng
ài bù yī dìng shì zhēn de

nǐ zhèng xún mì de děng yú nǐ zhèng kě wàng zhèng shī qù de
jì suàn mìng zhōng měi gè cā shēn ér guò
liàn ài màn yóu zhōng gè gè dū sì dǒng fēi dǒng
qīng chūn zhī bù guò yǔ hòu dì shàng de ní hóng

shí jiān zhī bù guò fǎn fǎn fù fù de shēng huó
xìng fú zhī bù guò děng yī qiē dū bù jiǎ sī suǒ
kā fēi zhī bù guò zhèng xiě zhuó chéng shì de xiǎo shuō
shī qù de zhōng jiū huì shī qù bā
xiǎng niàn de zhōng jiū huì xiāng yù bā

xià yǔ zhī bù guò yǒu shuí wéi nǐ gāng kū guò
gū dú zhī bù guò yī rén zǒu yī duàn huǎn pō
chéng shú zhī bù guò děng yī qiē dū bù jiǎ sī suǒ
xīn ǒu ěr zhí zhuó zài guò yú xuān xiāo de cháng suǒ
xīn zǒng huì tíng liú zài yuǎn lí xuān xiāo de cháng suǒ

zài qīng chūn mí shī de
kā fēi zhī zhōng
zhǎo dào nǐ de
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ở Quán Cafe Nơi Thanh Xuân Lạc Hướng (在青春迷失的咖啡館)

về máy:

Thêm bài hát Ở Quán Cafe Nơi Thanh Xuân Lạc Hướng (在青春迷失的咖啡館) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Tâm Lăng
Xem tất cả
Video của Vương Tâm Lăng
Xem tất cả
;