Fire - Vương Nhất Bác

Restrict Content

Fire

Đóng góp: maximus
The Dream don't fly
Rúguǒ mèngxiǎng bù huì fēi
Are you high?
Nǐ hái huì kāixīn ma
Listen there's something to say (Now I got)
Tīngzhe, wǒ yǒu huà yào shuō
Wasted time You and I Don't be no regular play(er)
Wǒ bùxiǎng zài hé nǐ làngfèi shíjiān
I know I shouldn't say this
Wǒ zhīdào wǒ bù gāi zhème shuō
You're on the A-list
Wǒ gǎnjué zài nǐ de páiháng bǎng shàng
Got me got me faded
Wǒmen zhèngzài màn man tuìshǎi

Pig's don't fly
Dàolǐ wǒ dū dǒng
Don't want lie
Bié shuōhuǎng
Now I got nothing to say
Xiànzài wǒ méishénme kě shuō de
She gone try Kill our vibe
Tā chángshì zǔ'ài wǒmen
Jealousy all in her veins
Tā tiānshēng ài jídù
You shouldn't believe her
Nǐ bù yìng gāi lǐhuì tā
She's just a diva
Tā zhǐshì gè guòkè
You give me a fever
Zhǐyǒu wǒmen cáinéng yǒu huǒhuā

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna we gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

Now your mine You and I We should be heading away
Wǒmen yīnggāi líkāi zhèlǐ xiànzài nǐ shì wǒ de
See the fire In my eyes
Kàn wǒ yǎnshén lǐ fēngkuáng de ài yì
This feel's making me cray And girl you got me so deep
Nǚhái nǐ ràng wǒ ài dé rúcǐ shēnchén
Let's write a story You should get to know me
Ràng wǒmen xiě xià yīgè gùshì

Now she tryin'Steal our vibe
Jǐnguǎn yǒurén chángshìzhe zǔ'ài wǒmen
Yo get that hate of my face
Dàn nǐ néng kàn dào wǒ de tàidù
She gone try I deny I do this thing every day
Jǐnguǎn rúcǐ wǒ yě bù wéi suǒ dòng
You shouldn't believe her
Suǒyǐ nǐ yào xiāngxìn wǒ
She's just a diva
Tā zhǐshì gè guòkè
You give me a fever
Zhǐyǒu wǒmen cáinéng yǒu huǒhuā

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

We go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
Go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
Go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
Go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
Go bring the fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

Watch my eyes
Kànzhe wǒ
It's not right
Bié yóuyù
I really don't want to wait
Wǒ bùxiǎng zài děngdài
I don't mind Peace or fight
Wǒ yě bù jièyì zài wèi ài dòuzhēng yīcì
Just let me follow my way
Wǒ zhǐ xiǎng gēnsuí zìjǐ de xiǎngfǎ

Watch my eyes
Kànzhe wǒ
It's not right
Bié yóuyù
I really don't want to wait
Wǒ bùxiǎng zài děngdài
I don't mind Peace or fight
Wǒ yě bù jièyì zài wèi ài dòuzhēng yīcì
Just let me follow my way
Wǒ zhǐ xiǎng gēnsuí zìjǐ de xiǎngfǎ

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

So you wanna play with fire?
Nǐ xiǎng yào gèng duō huǒhuā ma
Hey, you gotta watch out before you get burned
Hēi, nà nǐ yào xiǎoxīn yīdiǎn
Anything your heart desires
Nǐ xīnlǐ xiǎng yào de
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán

We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna we gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
We gonna bring fire
Ràng wǒmen yī qǐlái diǎnrán
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Fire

về máy:

Thêm bài hát Fire vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Nhất Bác
Xem tất cả
Video của Vương Nhất Bác
Xem tất cả
;