Chi Nhất (之一) - Vương Kính Hiên (Yêu Dương)

Restrict Content

Chi Nhất (之一)

Đóng góp: satoru
之一 - 王敬轩 (妖扬)

想要把冰川拥抱融化
xiǎng yào bǎ bīng chuān yōng bào róng huà
想成为沙漠中的花
xiǎng chéng wéi shā mò zhōng de huā
像孩子手舞足蹈的傻话
xiàng hái zǐ shǒu wǔ zú dǎo de shǎ huà

相信梦是这样简单的
xiāng xìn mèng shì zhè yàng jiǎn dān de
闭上眼就能到达
bì shàng yǎn jiù néng dào dá
笃定的 样子多 可爱呀
dǔ dìng de yàng zǐ duō kě ài yā

我的 理想 性格 未干的沉默
wǒ de lǐ xiǎng xìng gé wèi gān de chén mò
藏在灵魂的角落
cáng zài líng hún de jiǎo luò
它像水份支撑着
tā xiàng shuǐ fèn zhī chēng zhuó
脆弱的脉搏
cuì ruò de mài bó

我的 拥有 所得 怎样才够多
wǒ de yōng yǒu suǒ dé zěn yàng cái gòu duō
多到能弥补失落
duō dào néng mí bǔ shī luò
到能成全我 紧握的执着
dào néng chéng quán wǒ jǐn wò de zhí zhuó

也试着将我与我分割
yě shì zhuó jiāng wǒ yǔ wǒ fēn gē
将坚持与柔软调和
jiāng jiān chí yǔ róu ruǎn diào hé
水一般面对内心的波折
shuǐ yī bān miàn duì nèi xīn de bō zhē

被生存透明了的或者
bèi shēng cún tòu míng liǎo de huò zhě
它乘着风 回来过
tā chéng zhuó fēng huí lái guò
它说它 会永远 记得我
tā shuō tā huì yǒng yuǎn jì dé wǒ

我的 理想 性格 未干的沉默
wǒ de lǐ xiǎng xìng gé wèi gān de chén mò
藏在灵魂的角落
cáng zài líng hún de jiǎo luò
它像水份支撑着
tā xiàng shuǐ fèn zhī chēng zhuó
脆弱的脉搏
cuì ruò de mài bó

我的 拥有 所得 怎样才够多
wǒ de yōng yǒu suǒ dé zěn yàng cái gòu duō
多到能弥补失落
duō dào néng mí bǔ shī luò
到能成全我 紧握的执着
dào néng chéng quán wǒ jǐn wò de zhí zhuó

是否 我们 只能 盲目地降落
shì fǒu wǒ mén zhī néng máng mù dì jiàng luò
除此外 别无选择
chú cǐ wài bié wú xuǎn zé
在身为 他人 之后
zài shēn wéi tā rén zhī hòu
才能去活着
cái néng qù huó zhuó

究竟 我们 应当 做对些什么
jiū jìng wǒ mén yīng dāng zuò duì xiē shén me
才能被 自由拾获
cái néng bèi zì yóu shí huò
是谁在 不厌其烦地 摸索
shì shuí zài bù yàn qí fán dì mō suǒ

是你吗 闪烁夜空的寂寞
shì nǐ má shǎn shuò yè kōng de jì mò3
Cách Tốt Nhất Để Hạnh Phúc (最优快乐方式)
Vạn Nhất; Hà Vận Quyền
最优快乐方式 - 王敬轩 (妖扬)

睡到日上三竿顺利错过了早餐
shuì dào rì shàng sān gān shùn lì cuò guò liǎo zǎo cān
不肯下厨这样就不必亲自刷碗
bù kěn xià chú zhè yàng jiù bù bì qīn zì shuā wǎn
健身计划放到吉日良辰再做打算
jiàn shēn jì huá fàng dào jí rì liáng chén zài zuò dǎ suàn
眼不见心不烦
yǎn bù jiàn xīn bù fán

通宵都怪太阳不勤奋太早下班
tōng xiāo dū guài tài yáng bù qín fèn tài zǎo xià bān
谁都不能阻止你热剧才追一半
shuí dū bù néng zǔ zhǐ nǐ rè jù cái zhuī yī bàn
灯一关忏悔片刻隔天又明知故犯
dēng yī guān chàn huǐ piàn kè gé tiān yòu míng zhī gù fàn
新世纪 赛博慵懒
xīn shì jì sài bó yōng lǎn

感谢大脑用不完 无偿的多巴胺
gǎn xiè dà nǎo yòng bù wán wú cháng de duō bā àn

记得 你快乐了才算
jì dé nǐ kuài lè liǎo cái suàn

让我们忘掉所有 不愉快
ràng wǒ mén wàng diào suǒ yǒu bù yú kuài
打包坏情绪清空 你脑袋
dǎ bāo huài qíng xù qīng kōng nǐ nǎo dài
让我们忘掉所有 不愉快
ràng wǒ mén wàng diào suǒ yǒu bù yú kuài

快快乐起来 别继续发呆
kuài kuài lè qǐ lái bié jì xù fā dāi
别把时间浪费在 不愉快
bié bǎ shí jiān làng fèi zài bù yú kuài

泡在沙发里享受 太阳晒
pào zài shā fā lǐ xiǎng shòu tài yáng shài
放松紧绷的神经 不抵赖
fàng sōng jǐn bēng de shén jīng bù dǐ lài

人类没淘汰 一切没大碍
rén lèi méi táo tài yī qiē méi dà ài

目睹过去关系最好的几位同伴
mù dǔ guò qù guān xì zuì hǎo de jī wèi tóng bàn
散落各地纷纷步入人生新阶段
sàn luò gè dì fēn fēn bù rù rén shēng xīn jiē duàn
但你青春期好像过了十年还没完
dàn nǐ qīng chūn qī hǎo xiàng guò liǎo shí nián huán méi wán
天真地在围观
tiān zhēn dì zài wéi guān

感谢大脑用不完 无偿的多巴胺
gǎn xiè dà nǎo yòng bù wán wú cháng de duō bā àn

记得 你快乐过才算
jì dé nǐ kuài lè guò cái suàn

让我们忘掉所有 不愉快
ràng wǒ mén wàng diào suǒ yǒu bù yú kuài
打包坏情绪清空 你脑袋
dǎ bāo huài qíng xù qīng kōng nǐ nǎo dài
让我们忘掉所有 不愉快
ràng wǒ mén wàng diào suǒ yǒu bù yú kuài

快快乐起来 别继续发呆
kuài kuài lè qǐ lái bié jì xù fā dāi
别把时间浪费在 不愉快
bié bǎ shí jiān làng fèi zài bù yú kuài

泡在沙发里享受 太阳晒
pào zài shā fā lǐ xiǎng shòu tài yáng shài
放松紧绷的神经 不抵赖
fàng sōng jǐn bēng de shén jīng bù dǐ lài

人类没淘汰 一切没大碍
rén lèi méi táo tài yī qiē méi dà ài
让我们忘掉所有 不愉快
ràng wǒ mén wàng diào suǒ yǒu bù yú kuài
跳出这视角寻找 新节拍
tiào chū zhè shì jiǎo xún zhǎo xīn jié pāi
攻略是一点耐心 加无赖
gōng lǚè shì yī diǎn nài xīn jiā wú lài
世界没崩坏 别太早醒来
shì jiè méi bēng huài bié tài zǎo xǐng lái


4
Chi Nhất (之一)
Lạc Ninh; Giang Nhất Minh

之一 - 王敬轩 (妖扬)

想要把冰川拥抱融化
xiǎng yào bǎ bīng chuān yōng bào róng huà
想成为沙漠中的花
xiǎng chéng wéi shā mò zhōng de huā
像孩子手舞足蹈的傻话
xiàng hái zǐ shǒu wǔ zú dǎo de shǎ huà

相信梦是这样简单的
xiāng xìn mèng shì zhè yàng jiǎn dān de
闭上眼就能到达
bì shàng yǎn jiù néng dào dá
笃定的 样子多 可爱呀
dǔ dìng de yàng zǐ duō kě ài yā

我的 理想 性格 未干的沉默
wǒ de lǐ xiǎng xìng gé wèi gān de chén mò
藏在灵魂的角落
cáng zài líng hún de jiǎo luò
它像水份支撑着
tā xiàng shuǐ fèn zhī chēng zhuó
脆弱的脉搏
cuì ruò de mài bó

我的 拥有 所得 怎样才够多
wǒ de yōng yǒu suǒ dé zěn yàng cái gòu duō
多到能弥补失落
duō dào néng mí bǔ shī luò
到能成全我 紧握的执着
dào néng chéng quán wǒ jǐn wò de zhí zhuó

也试着将我与我分割
yě shì zhuó jiāng wǒ yǔ wǒ fēn gē
将坚持与柔软调和
jiāng jiān chí yǔ róu ruǎn diào hé
水一般面对内心的波折
shuǐ yī bān miàn duì nèi xīn de bō zhē

被生存透明了的或者
bèi shēng cún tòu míng liǎo de huò zhě
它乘着风 回来过
tā chéng zhuó fēng huí lái guò
它说它 会永远 记得我
tā shuō tā huì yǒng yuǎn jì dé wǒ

我的 理想 性格 未干的沉默
wǒ de lǐ xiǎng xìng gé wèi gān de chén mò
藏在灵魂的角落
cáng zài líng hún de jiǎo luò
它像水份支撑着
tā xiàng shuǐ fèn zhī chēng zhuó
脆弱的脉搏
cuì ruò de mài bó

我的 拥有 所得 怎样才够多
wǒ de yōng yǒu suǒ dé zěn yàng cái gòu duō
多到能弥补失落
duō dào néng mí bǔ shī luò
到能成全我 紧握的执着
dào néng chéng quán wǒ jǐn wò de zhí zhuó

是否 我们 只能 盲目地降落
shì fǒu wǒ mén zhī néng máng mù dì jiàng luò
除此外 别无选择
chú cǐ wài bié wú xuǎn zé
在身为 他人 之后
zài shēn wéi tā rén zhī hòu
才能去活着
cái néng qù huó zhuó

究竟 我们 应当 做对些什么
jiū jìng wǒ mén yīng dāng zuò duì xiē shén me
才能被 自由拾获
cái néng bèi zì yóu shí huò
是谁在 不厌其烦地 摸索
shì shuí zài bù yàn qí fán dì mō suǒ

是你吗 闪烁夜空的寂寞
shì nǐ má shǎn shuò yè kōng de jì mò
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chi Nhất (之一)

về máy:

Thêm bài hát Chi Nhất (之一) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Kính Hiên (Yêu Dương)
Xem tất cả
Video của Vương Kính Hiên (Yêu Dương)
Xem tất cả
;