Bữa Tiệc Nguy Hiểm (危险派对) - Vương Dĩ Thái; Lưu Chí Giai

Restrict Content

Bữa Tiệc Nguy Hiểm (危险派对)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Nǐ de guāngmáng shǎnyào xiàng shì gold
Zhújiàn rùqīnle wǒ yǎn móu
Dàodǐ yào zěnme yàng de kǒuwěn
Cáinéng ràng nǐ nèixīn diǎntóu
Shì wǒ cāi bù tòu nǐ de wèijué
Shì wǒ chájué bù dào de wéixiǎn
Bié bǎ líkāi guà zài zuǐ biān
Dāng nǐ màn man kàojìn wǒ
Shì wǒ méi bǎwò nǐ xīntiào de jiézòu
Huàn lái yī duī qīngtiāo de jièkǒu
Bié chéngwéi wǒ xīn suì de lǐyóu
Don't hurt me baby
Don't hurt me
Gàosù wǒ nǐ xiànzài de gǎnjué
Nǐ de yǎnshén dōu nàme míngxiǎn
Bié bǎ jiéguǒ tuōyán dào míngtiān
Maybe we just slow down
Anyone but you's so wrong
Dāng yīnyuè zàicì zòu xiǎng
Lián hūxī dōu zài pèngzhuàng
Bǎ xīn fàng nǐ shǒuzhǎng
Lúnxiàn zài nǐ mùguāng
Xiǎngshòuzhe bùdiào yáohuàng
Wǔhuì kāichǎng
Zuǒshǒu bǎohù nǐ de yāo
Bù huì pèng dào nǐ de bèi
Yòushǒu tuō zhù nǐ de xīntiào
Bùlùn xiàng qián huò hòutuì
Rúguǒ nǐ hěn xìnrèn wǒ
Shǒu tái gāoyuán dì zhuǎn gè quān
Fánnǎo dōu diūdiào xiàng huàndēng piàn
Dāng wǒmen zhàn zài wǔtái de zhèng zhòng jiān
Rúguǒ wǒmen de rèqíng yīrán zài zēngjiā
Zìrán tiào qǐ xiàngzhēngzhe àiqíng de lúnbā
Yīqǐ tiào dào xià yīgè wǎnyàn
Dào xīngxīng bù mǎn tiān
Bǎ fēishì de shíjiān gěi rēng xià
Yǐrán wàngjì měihǎo de jīntiān yào pāi zhàopiàn
Bùzhī bù jué jiù yǐ sòng nǐ dào lóu xià
Mùqián zhèxiē měihǎo de huànxiǎng hái méi tàoxiàn
Xīwàng nǐ de huídá kěyǐ ràng wǒ liú xià
Maybe we just slow down
Anyone but you's so wrong
Dāng yīnyuè zàicì zòu xiǎng
Lián hūxī dōu zài pèngzhuàng
Bǎ xīn fàng nǐ shǒuzhǎng
Lúnxiàn zài nǐ mùguāng
Xiǎngshòuzhe bùdiào yáohuàng
Wǒ bù wéixiǎn
Maybe we just slow down
Anyone but you's so wrong
Dāng yīnyuè zàicì zòu xiǎng
Lián hūxī dōu zài pèngzhuàng
Bǎ xīn fàng nǐ shǒuzhǎng
Lúnxiàn zài nǐ mùguāng
Xiǎngshòuzhe bùdiào yáohuàng
Wǒ bù wéixiǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bữa Tiệc Nguy Hiểm (危险派对)

về máy:

Thêm bài hát Bữa Tiệc Nguy Hiểm (危险派对) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vương Dĩ Thái; Lưu Chí Giai
Xem tất cả
Video của Vương Dĩ Thái; Lưu Chí Giai
Xem tất cả
;