Trái Đắng Tự Nếm (苦果自尝) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) - Vu Dương; DJ A Trác

Restrict Content

Trái Đắng Tự Nếm (苦果自尝) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

Đóng góp: satoru
苦果自尝 (DJ阿卓版) - 于洋

看你爱别人我像吞一万根针
kàn nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
爱你就连你爱别人都能容忍
ài nǐ jiù lián nǐ ài bié rén dū néng róng rěn
却不是那个让你想结婚的人
què bù shì nà gè ràng nǐ xiǎng jié hūn de rén
放你爱别人我像吞一万根针
fàng nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
你的手掌再也不会由我来温
nǐ de shǒu zhǎng zài yě bù huì yóu wǒ lái wēn
这座城一走了你 就变冷
zhè zuò chéng yī zǒu liǎo nǐ jiù biàn lěng
羡慕你一路爱了那么多人
xiàn mù nǐ yī lù ài liǎo nà me duō rén
心依然还能够完好无损
xīn yī rán huán néng gòu wán hǎo wú sǔn
可怜我一颗真心 交给一人
kě lián wǒ yī kē zhēn xīn jiāo gěi yī rén
竟被添了几道伤痕
jìng bèi tiān liǎo jī dào shāng hén
你是能把我的心反复弄疼
nǐ shì néng bǎ wǒ de xīn fǎn fù nòng téng
又能轻易让我心软的人
yòu néng qīng yì ràng wǒ xīn ruǎn de rén
陪在我身边的你 惦记别人
péi zài wǒ shēn biān de nǐ diàn jì bié rén
就快要变成了前任
jiù kuài yào biàn chéng liǎo qián rèn
看你爱别人我像吞一万根针
kàn nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
爱你就连你爱别人都能容忍
ài nǐ jiù lián nǐ ài bié rén dū néng róng rěn
却不是那个让你想结婚的人
què bù shì nà gè ràng nǐ xiǎng jié hūn de rén
放你爱别人我像吞一万根针
fàng nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
你的手掌再也不会由我来温
nǐ de shǒu zhǎng zài yě bù huì yóu wǒ lái wēn
这座城一走了你 就变冷
zhè zuò chéng yī zǒu liǎo nǐ jiù biàn lěng
你是能把我的心反复弄疼
nǐ shì néng bǎ wǒ de xīn fǎn fù nòng téng
又能轻易让我心软的人
yòu néng qīng yì ràng wǒ xīn ruǎn de rén
陪在我身边的你 惦记别人
péi zài wǒ shēn biān de nǐ diàn jì bié rén
就快要变成了前任
jiù kuài yào biàn chéng liǎo qián rèn
看你爱别人我像吞一万根针
kàn nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
爱你就连你爱别人都能容忍
ài nǐ jiù lián nǐ ài bié rén dū néng róng rěn
却不是那个让你想结婚的人
què bù shì nà gè ràng nǐ xiǎng jié hūn de rén
放你爱别人我像吞一万根针
fàng nǐ ài bié rén wǒ xiàng tūn yī wàn gēn zhēn
心疼得让我生出了怨恨
xīn téng dé ràng wǒ shēng chū liǎo yuàn hèn
你的手掌再也不会由我来温
nǐ de shǒu zhǎng zài yě bù huì yóu wǒ lái wēn
这座城一走了你 就变冷
zhè zuò chéng yī zǒu liǎo nǐ jiù biàn lěng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Trái Đắng Tự Nếm (苦果自尝) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

về máy:

Thêm bài hát Trái Đắng Tự Nếm (苦果自尝) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vu Dương; DJ A Trác
Xem tất cả
Video của Vu Dương; DJ A Trác
Xem tất cả
;