Cực Kỳ Giống (像极了) - Vĩnh Bân Ryan.B

Restrict Content

Cực Kỳ Giống (像极了)

Đóng góp: danjustince, được cập nhật bởi: Hoàng Tuân
Rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
yào duì nǐ shuō dehuà
xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jìyì
jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
zhào zài shùlín lǐ
shúxī dì dìfāng xiǎngqǐ nǐ
xuě de shēngyīn jìyì yóu xīn
huàmiàn jiǎobù lǐ nǐ wǒ dū zài yóuyù
zhè kàn qǐlái xiàng jíle àiqíng
nǐ wǒ nǐ wǒ
nǐ wǒ què bù kàojìn
zhè xiàng jíle àiqíng
suīrán dì yī cì jiàn nǐ
wǒmen dōu méiyǒu kèyì
xiǎng wèn nǐ shìfǒu yuàn bù yuànyì
ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn
liǎojiě nǐ de qíng
rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
yào duì nǐ shuō dehuà xiǎnglái xiǎng qù
shì nǐ wǒ de jìyì
jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
zhào zài shùlín lǐ
zhè xiàng jíle àiqíng
zhè xiàng jíle àiqíng
suīrán dì yī cì jiàn nǐ
wǒmen dōu méiyǒu kèyì
xiǎng wèn nǐ shìfǒu yuàn bù yuànyì
ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn
liǎojiě nǐ de qíng
rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
yào duì nǐ shuō dehuà xiǎnglái xiǎng qù
shì nǐ wǒ de jìyì
jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
zhào zài shùlín lǐ
zhè xiàng jíle ài qíng
rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
xīwàng shì zài qíngtiān lǐ
yào duì nǐ shuō dehuà
xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jì yì
jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
zhào zài shùlín lǐ
zhè xiàng jíle ài qíng
zhè xiàng jíle ài qíng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cực Kỳ Giống (像极了)

về máy:

Thêm bài hát Cực Kỳ Giống (像极了) vào danh sách Playlist

Bài hát của Vĩnh Bân Ryan.B
Xem tất cả
Video của Vĩnh Bân Ryan.B
Xem tất cả
;