Mặc Kệ (放任) - Uông Lục Lục

Restrict Content

Mặc Kệ (放任)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Fēng tíngle fēng dài zǒu de yúrè
zhǐ fèng liú bù zhù de wǒmen què yuēdìngguò
nǐ lùguò lìn shī huíyì de wǒ
chóngfùzhe méi jiéguǒ yòu chóngfù zhè nánguò
bù míngbái xiān bǎ shízhǐ fēnkāi
duì nǐ zuì hǎo de ài shì bù huítóu de líkāi
wǒ néng rěnnài wú xiūzhǐ de rěnnài
ràng yú yóu huí dàhǎi ràng nǐ zìyóu qù lái
xué bù huì xiàng nǐ fàngkōng fàng kāi rèn jìmò páishāndǎohǎi
xiàng yǔguò tiānkōng lán sè xiōngyǒng rèn guòwǎng liàngshài
huíyì yòu chóng lái xué bù huì fàngxià shì huái
jiù ài jiù dàng zuò jiù zhài
rúhé néng xiàng nǐ fàngkōng fàng kāi rèn jìmò páishāndǎohǎi
xiàng yī kē chén'āi luò huí rén hǎi rèn suí fēng zìzài
xiān fàng kāi shǒu de fēngdù bùshì wǒ kāngkǎi
oh bù gāi fàngrèn yóu nǐ lái
bù míngbái xiān bǎ shízhǐ fēnkāi
duì nǐ zuì hǎo de ài shì bù huítóu de líkāi
wǒ néng rěnnài wú xiūzhǐ de rěnnài
ràng yú yóu huí dàhǎi ràng nǐ zìyóu qù lái
xué bù huì xiàng nǐ fàngkōng fàng kāi rèn jìmò páishāndǎohǎi
xiàng yǔguò tiānkōng lán sè xiōngyǒng rèn guòwǎng liàngshài
huíyì yòu chóng lái xué bù huì fàngxià shì huái
jiù ài jiù dàng zuò jiù zhài
rúhé néng xiàng nǐ fàngkōng fàng kāi rèn jìmò páishāndǎohǎi
xiàng yī kē chén'āi luò huí rén hǎi rèn suí fēng zìzài
xiān fàng kāi shǒu de fēngdù bù shì wǒ kāngkǎi
bù gāi fàngrèn yóu nǐ lái
fàngkōng fàng kāi rèn jìmò páishāndǎohǎi
xiàng yǔguò tiānkōng lán sè xiōngyǒng rèn guòwǎng liàng shài
huíyì yòu chóng lái xué bù huì fàngxià shì huái
jiù ài jiù dàng zuò jiù zhài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Mặc Kệ (放任)

về máy:

Thêm bài hát Mặc Kệ (放任) vào danh sách Playlist

Bài hát của Uông Lục Lục
Xem tất cả
Video của Uông Lục Lục
Xem tất cả
;