Càng Tối Càng Có Cơ Hội (越夜越有机) (DJ Nữ Bản / DJ女版) - Ứng Gia Lị

Restrict Content

Càng Tối Càng Có Cơ Hội (越夜越有机) (DJ Nữ Bản / DJ女版)

Đóng góp: satoru
越夜越有机 (DJ女版) - 应嘉俐

如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
刺痛若你担得起
cì tòng ruò nǐ dān dé qǐ
越夜越有机
yuè yè yuè yǒu jī
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
这晚若觉得乐极生悲
zhè wǎn ruò jué dé lè jí shēng bēi
不要动气
bù yào dòng qì
彼此都清楚今晚想一起
bǐ cǐ dū qīng chǔ jīn wǎn xiǎng yī qǐ
碰上了即使片刻不能离
pèng shàng liǎo jí shǐ piàn kè bù néng lí
天一光彼此抛进碎纸机
tiān yī guāng bǐ cǐ pāo jìn suì zhǐ jī
各有各记挂着太短时期
gè yǒu gè jì guà zhuó tài duǎn shí qī
来换两句我爱你
lái huàn liǎng jù wǒ ài nǐ
看似就要飞
kàn sì jiù yào fēi
然后道别荡漾着
rán hòu dào bié dàng yàng zhuó
幻灭的滋味
huàn miè de zī wèi
谁若吻我我吻你
shuí ruò wěn wǒ wǒ wěn nǐ
就是没有对不起
jiù shì méi yǒu duì bù qǐ
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
刺痛若你担得起
cì tòng ruò nǐ dān dé qǐ
越夜越有机
yuè yè yuè yǒu jī
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
这晚若觉得乐极生悲
zhè wǎn ruò jué dé lè jí shēng bēi
不要动气
bù yào dòng qì
彼此都清楚今晚想一起
bǐ cǐ dū qīng chǔ jīn wǎn xiǎng yī qǐ
碰上了即使片刻不能离
pèng shàng liǎo jí shǐ piàn kè bù néng lí
天一光彼此抛进碎纸机
tiān yī guāng bǐ cǐ pāo jìn suì zhǐ jī
各有各记挂着太短时期
gè yǒu gè jì guà zhuó tài duǎn shí qī
来换两句我爱你
lái huàn liǎng jù wǒ ài nǐ
看似就要飞
kàn sì jiù yào fēi
然后道别荡漾着
rán hòu dào bié dàng yàng zhuó
幻灭的滋味
huàn miè de zī wèi
谁若吻我我吻你
shuí ruò wěn wǒ wǒ wěn nǐ
就是没有对不起
jiù shì méi yǒu duì bù qǐ
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
刺痛若你担得起
cì tòng ruò nǐ dān dé qǐ
越夜越有机
yuè yè yuè yǒu jī
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
这晚若觉得乐极生悲
zhè wǎn ruò jué dé lè jí shēng bēi
不要动气
bù yào dòng qì
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
刺痛若你担得起
cì tòng ruò nǐ dān dé qǐ
越夜越有机
yuè yè yuè yǒu jī
如若你坏不起难为你
rú ruò nǐ huài bù qǐ nán wéi nǐ
这晚若觉得乐极生悲
zhè wǎn ruò jué dé lè jí shēng bēi
不要动气
bù yào dòng qì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Càng Tối Càng Có Cơ Hội (越夜越有机) (DJ Nữ Bản / DJ女版)

về máy:

Thêm bài hát Càng Tối Càng Có Cơ Hội (越夜越有机) (DJ Nữ Bản / DJ女版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ứng Gia Lị
Xem tất cả
Video của Ứng Gia Lị
Xem tất cả
;