Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) - Tùng Lâm Đồng elf

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
nǐ bù dǒng làngmàn de wēndù zài nǎlǐ
xiǎng cóngróng wǒ zǎ nàme wúsī xiǎng wèn nǐ
shéi gèng tòng zhè duàn lěngzhàn xīhuǒ yíjī
nǐ duì wǒ xiōng wǒ chéngrèn zhè àiqíng wǒ tài jiǒng
wǒmen hǎoxiàng dōu méiyǒu biàn
dàn wèishéme gǎnjué hěn yuǎn
měi jù huà li dōu yǒu bàoqiàn
shuō nántīng diǎn jiùshì qīpiàn
ó wǒ zhēn de hèn tòule zhè rè shuǐ
ó wǒ hènbudé tā shì wàngqíng shuǐ
ó wǒ wèishéme huì zhème xīn suì
wēndù de jìyì fàn de zuì
rúguǒ ràng wǒ duì nǐ dìng gè qíxiàn
nà huì ràng wǒ gǎnjué mòmíng tǎoyàn
zuìchū de míngyán huànxiǎngzhe duìxiàn
nǐ zǎodiǎn shuì yǒudiǎn lèi
wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
wǒ shìzhe wèn zìjǐ yào zěnme miàn duì
nǐ huì juédé gāngà nìngyuàn tóu yě bù huí
táng fàng duō de kāfēi nán hē dào jídiǎn
xiànzài nǐ hái yào shuō nà jù huà ma baby
wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水)

về máy:

Thêm bài hát Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tùng Lâm Đồng elf
Xem tất cả
Video của Tùng Lâm Đồng elf
Xem tất cả
;